Byggahus.se

Mansardtak

Mansardtak även kallat brutet tak är en takform som liknar sadeltak men är uppdelat i en övre, flackare del och en nedre, brantare del. Syftet är att öka den användbara arean på vindsplanet.