Vägglöss – fakta och åtgärder

Vägglöss är obehagliga kryp som stadigt ökar i Sverige. Här tipsar vi om åtgärder för att förebygga spridning av vägglöss och ger råd om hur du ska agera om du upptäcker skadedjuren i ditt hem.

Vägglus i närbild.

Vägglus i närbild. Foto: Piotr Naskrecki

Förekomst och spridning av vägglöss

Enligt saneringsbranschen har det skett en markant ökning av vägglöss i Sverige det senaste decenniet. Problemet förekommer främst i storstadsområden, oftast i hyresbostäder och på tillfälliga boenden där människor flyttar in och ut. Det är mindre vanligt i småhus där man oftast bor under en längre tid och har mer koll på vad som sker i bostaden.

Husägare i Sverige drabbas vanligtvis av vägglöss efter en utlandsresa, då lössen följt med i bagaget. Men lössen kan också husera i begagnade möbler som du övertar eller köper på en loppmarknad.

Så beter sig vägglössen

Vägglöss är nattaktiva insekter som lever av att suga blod från oss människor. Lössen behöver dock inte näring kontinuerligt, utan kan gå ner i dvala och överleva inne i dolda skrymslen under flera månader och i vissa fall uppemot ett år. När lössen får tillgång till föda, det vill säga blod, kan de föröka sig snabbt. Om det bildas stora populationer finns det risk att de kan sprida sig i bostadsutrymmena och i extrema fall till intilliggande bostäder.

Vägglöss
Vägglöss har satt sig i sofftyget. Foto: Black Diamond Pest Control

Så kan du upptäcka vägglöss i hemmet

Vägglöss håller i regel till i närheten av sovplatser (sängar, fåtöljer, soffor). Under dagtid brukar lössen ta skydd och gömma sig i till exempel textilier, sängbord, golvlister och bakom tavlor. Vägglöss brukar lämna spår efter sig: ömsade skinn och exkrementer som ser ut som små svarta prickar. Eftersom lössen är nattaktiva och undviker ljus kan det vara svårt att hitta dem. Fullvuxna löss brukar bli omkring 5 millimeter och är då lättare att upptäcka med blotta ögat. Insekten har en oval tillplattad kropp som blir rundare och brungul/brunröd när den sugit blod.

Symptom på angrepp från vägglöss

Vägglössen suger blod via stick i huden, oftast på lättåtkomliga ställen som hals, armar och ben. I likhet med myggstick kan vi reagera mycket olika. En del människor utvecklar ingen reaktion alls, andra får klåda och kan efterhand utveckla allergiska besvär. Det kan ta flera dagar, ibland upp till två veckor, innan man märker några symptom. Forskare har hittills bedömt att det inte finns någon smittorisk relaterade till vägglöss.  

Vägglöss bett
Så här kan bett från vägglus se ut. Foto: Wikipedia

Att drabbas av vägglöss kan skapa psykiskt obehag, som i många fall är värre än de fysiska besvären. Sömnlöshet och stress är vanliga reaktioner som även kan bestå efter en sanering.

Sanering av vägglöss

Eftersom vägglöss är svåra att spåra krävs det i regel en omfattande och professionellt genomförd sanering för att säkerställa att alla löss försvinner. Det finns förvisso en rad bekämpningsmedel att tillgå, men Kemikalieinspektionen avråder numera privatpersoner för att själva försöka sanera med kemiska preparat.

Saneringsfirmorna kombinerar idag olika metoder vid sanering. Värmebehandling och kylning (med flytande koldioxid) brukar anses effektivt, då insekterna har svårt att anpassa sig till temperaturförändringar. Metoderna kan kompletteras med att man lägger ut uttorkande kiselpulver runt sängar, golvlister, taklister och andra utrymmen. I många fall krävs det att saneringen upprepas.
Kostnaden för att sanera en bostad kan uppgå till 15 000-25 000 kronor. Med tanke på kostnaden kan det vara en bra idé att se över sitt försäkringsskydd och välja en försäkring som innefattar skadedjursbekämpning.

Så undviker du att drabbas av vägglöss

– Befinner du dig utomlands bör du hålla god koll på ditt bagage. Håll gärna resväskan stängd när du bor på hotell och placera den långt från sängen, helst på en stol eller rentav i badkaret. Undersök rummet och sovplatsen ordentligt innan du lägger dig, var observant på ”svarta fläckar” i sängkläderna som kan vara spillning från löss.

– Vid hemkomst är det lämpligt att packa upp bagaget på en väl upplyst plats, gärna i badrummet där det är lättare att upptäcka om löss kryper ut.

– Misstänker du att kläder eller andra textilier kan innehålla löss, bör du tvätta plaggen i 60 grader. Övriga textilier kan förvaras i plastpåsar i frysen minst ett dygn.

– Var försiktig vid inköp av begagnade möbler (särskilt sängmöbler och fåtöljer) och undersök dem noga innan du tar hem dem.

– Misstänker du att fått vägglöss i bostaden bör du ta kontakt med en saneringsfirma.