Nedgång för byggandet men möbelindustrin står stark

Nedgång för byggandet men möbelindustrin står stark

Foto: Westcoast Windows

Svensk möbelindustri går stark trots att det byggs färre bostäder.

Bostadsbyggandet minskar med tolv procent under första halvåret i år. Det innebär även att företag som säljer trappor eller fönster och dörrar haft sämre resultat hittills i år. För fönster och dörrar är nedgången mellan 1-6 procent och för trappor en hela 17-procentig minskning.

Samtidigt står svensk möbelindustri stark, både sett till tidigare år och internationellt. Framför allt går exporten bra, den ökade med 11 procent under årets första sex månader. 

Branschorganisationen oroar sig dock över utvecklingen för bostadsbyggandet.

- Den faktiska nedgången av byggandet överensstämmer ganska väl med hur vi har prognosticerat, men visar också på behovet av regelförenklingar och reformer för byggandet. Småhusbyggandet tappar mer än marknaden i övrigt trots att sju av tio svenskar vill bo i eget hus, vilket naturligtvis inte är acceptabelt. Svårigheterna kring bland annat bostadsfinansiering och tillgång till byggbar mark måste helt enkelt lösas, och ökat byggande måste bli en prioriterad fråga för politiken, säger David Johnsson, vd på TMF.