Bostadsmarknaden står sig bra i krisen

Fönsterföretag ökar sin omsättning med två procent, kanske för att många stannar hemma och renoverar.

Fönsterföretag ökar sin omsättning med två procent, kanske för att många stannar hemma och renoverar. Foto: Byggahus.se

Både bostäder, trappor, dörrar och fönster går bra i pandemin.

Bostadsmarknaden har klarat sig bra under pandemin, detta visar både Statistiska Centralbyråns siffror och den senaste rapporten från branschorganisationen Trä- och Möbelföretagen (TMF). Enligt branschorganisationen går både hustillverkarna och kringprodukter såsom fönster och trappor bra.

Bostadsbyggandet ökade med sex procent första halvåret i år, samtidigt som företag som säljer fönster och dörrar ökade omsättningen med i snitt två respektive en procent. Trappförsäljningen ökade med fyra procent.

- Sammantaget har våra branscher klarat krisen väl. Situationen ser nu ljusare ut även om det är för tidigt att blåsa faran över, säger David Johnsson, vd på TMF.

Möbelindustrin har det dock lite tuffare eftersom de är ganska exportberoende. Exporten minskade med fyra procent.