Minst 40 hushåll har fått felaktiga bygglov

Kommun har missat strandskyddet i ett område och nu är de godkända byggena olovliga.

Strandnära boende i Mälardalen i Eskilstuna har hamnat på fel sida lagen efter att kommunen och tomtägarna missat att området är strandskyddat. Minst 40 tomtägare har strandnära byggnader som nu kanske måste rivas.

Kommunen ska försöka ändra detaljplanen för att åtgärda situationen.

– Det är inte normalt att ändra detaljplanen för att lagligförklara saker som har gått fel men rent teoretiskt så kan man göra så, säger miljöinspektör David Aronsson till Sveriges Radio.

Men det är inte säkert att det går - och att undersöka huruvida ett område är strandskyddat åligger husbyggaren.

Problemet upptäcktes förra året. Då hade man gett bygglov och startbesked i 35 års tid. Kommunen försökte ge dispens från strandskyddet i efterhand men länsstyrelsen upphävde detta.

Om situationen inte löser sig kan tomtägarna tvingas riva sina fastigheter.