Massivt färdigbyggt enplanshus måste rivas

Huset ifråga ligger i Tylösand.

Huset ifråga ligger i Tylösand. Foto: Google Maps

En husägare i Halland byggde ett jättehus som inte följer bygglovet och nu måste delar av det rivas. Samma husägare är sedan tidigare känd för att olovligen ha avverkat kommunens skog för att få havsutsikt.

Stora delar av Jan Widiksons hus måste rivas, efter att det uppdagat sig att huset inte följer bygglovet. Men samtidigt finns det flera vändor i detta ärende, där även byggnadsnämnden gjort fel. Jan Widikson är tidigare känd i media för att ha skövlat skog för husbygget ifråga och avtjänar just nu ett fängelsestraff för detta. Han ville ha havsutsikt och ska ha fällt flera tusentals kvadratmeter med träd.

Men det som nu skett är att huset ifråga blivit ett svartbygge. Huset bedömdes från början som ett enplanshus med inredningsbar vind. Undre plan var dock ett garage och övre plan, det som betraktades som en vind, var tänkt som boyta. Vid en inspektion på bygget såg kommunen flera mindre avvikelser, bland annat ett felaktigt pooltak. När Widikson lämnade in ny bygglovsansökan som tog hänsyn till dessa mindre ändringar upptäckte byggnadsnämnden att vinden inte längre var att betrakta som en inredningsbar vind. Eftersom det sluttade annorlunda vid huset ansågs övre plan nu vara ett ytterligare våningsplan och huset var därmed ett svartbygge.

Två våningsplan är inte godkänt i detaljplanen. Och trots flera försök från Widikson och hans byggfirma så är inga av de alternativa bygglovsförslag som getts in godkända. Därmed måste mångmiljon huset rivas, alternativt byggas om så att det följer bygglovet.

Bakgrund: Widikson köpte tomten 2018, rev det dåvarande huset och ansökte om bygglov för ett 450 kvadratmeter stort arkitektritat hus. Han uppmärksammades i samma veva i media efter att olovligen ha skövlat flera tusentals kvadratmeter av kommunens träd i anslutning till tomten. 2019 fick han bygglov för ett enplanshus med inredningsbar vind, som började byggas året därpå. 2021 upptäcker kommunen avvikelser från bygglovet då de besöker bygget, och meddelar då att de inte kan ge slutbesked. Den nya bygglovsansökan som lämnas in 2022 avslås också eftersom bygget strider mot detaljplanen.