Många tror på fallande huspriser framöver

Hushållen har fått svara på hur de ser på husprisernas framtida utveckling.

Hushållen har fått svara på hur de ser på husprisernas framtida utveckling. Foto: Marlén Eskilsson

Hushållens positiva bild av boprisutvecklingen har vänt.

Hushållens bild av husprisernas utveckling framöver har förändrats drastiskt. Enligt SEB:s boprisindikator tror allt fler på fallande priser.

Tidigare trodde 8 procent på fallande priser det kommande året. Den siffran har ökat till 42 procent. De som tror på stigande priser utgör 22 procent. Droppet i undersökningen är hela 67 punkter. Aldrig förr har den, enligt SEB, fallit så mycket under en månad.

Samtidigt rapporterar mäklarna att läget på bomarknaden fortfarande är relativt stabilt.

Vidare säger SEB själva att utvecklingen i boprisindikatorn var att vänta i och med att samhällssituationen ter sig osäker, och de tror att vi kommer att se en utplaning före sommaren.