Nedtryckta förväntningar på bopriserna

Hushållen oroar sig över sjunkande bostadspriser framöver.

Hushållen tror på sjunkande huspriser.

Hushållen tror på sjunkande huspriser. Foto: Annelie Hultberg.

Trots att prognoserna hittills visar ett lugn på bostadsmarknaden avseende huspriserna kontra corona-pandemin så är det många som nu oroar sig över att priserna ska sjunka framgent. Förväntan ligger just nu på samma nivå som under finanskrisen enligt senaste undersökningen från analysföretaget SKOP.

– Nu är det nästan inga som tror att priserna på hus och bostadsrätter ska öka. Det är mångdubbelt fler som tror på sjunkande priser. Man får gå tillbaka till finanskrisen 2008 för att finna en motsvarande utveckling med kraftigt sjunkande prisförväntningar, säger docent Örjan Hultåker.

Han slår dock fast att prisförväntningarna under finanskrisen återhämtade sig snabbt - inom ett halvår hade marknaden återvänt till ett läge med tro på stigande bostadspriser.

Totalt svarar 39 procent att de tror att huspriserna kommer att ligga lägre om ett år, endast 9 procent tror på att de kommer att ha stigit. Samma siffror för bostadsrätter är 51 procent respektive 9 procent.

En knapp majoritet (52 procent) svarar också att de anser att man just nu bör vänta ett halvår med att göra bostadsköp. 20 procent svarar att de tror att det är bäst att köpa nu.