Ekonomi

Hushållen: "Huspriserna kommer att stiga framöver"

Påfallande positiv tongång avseende huspriserna framöver.

Hushållen: "Huspriserna kommer att stiga framöver"

Senaste Bostadsindikatorn från SEB visar att hushållen tror på stigande bostadspriser. Indikatorn som månaden före låg på 13 ligger nu på 18, den motsvarar skillnaden mellan de som tror på stigande och de som tror på sjunkande priser. Totalt är det nu 44 procent som tror att priserna kommer att stiga och 21 procent som tror att de kommer att falla.

- De senaste månaderna har hushållen varit mer positiva till bostadsmarknaden än vad analytikerna varit. Det börjar också dyka upp en del statistik som antyder att hushållens lite mer positiva syn kan vara motiverad. De senaste siffrorna pekar på både fler avslut och svagt stigande priser. Samtidig väntar fortfarande en hel del nyproduktion på att komma ut på marknaden vilket kan pressa priserna, så det är för tidigt att dra säkra slutsatser säger privatekonom Jens Magnusson, SEB.

Indikatorn visar inte bara på en genomsnittligt positiv syn i riket som helhet, utan dessa tongångar finns i de flesta län. I Stockholm och Skåne backade den dock något.

Boprisindikatorn mäter även våra ränteförväntningar. Enligt senaste rapporten tror en majoritet att reporäntan kommer att ligga på 0,13 procent om ett år. 7 procent av de med rörliga lån planerar att binda sina lån inom en tremånadersperiod.