Mäklare marknadsförde lägenhet som friliggande hus

För att få fler spekulanter till visningen marknadsfördes en bostadsrätt som ett friliggande hus och en lägenhet.

En mäklare varnas efter att ha marknadsfört en lägenhet som ett friliggande hus. Mäklaren själv säger att bostadsrätten hade radhuskänsla, och att beslutet därför blev att kalla den för både en bostadsrätt och ett hus i sin marknadsföring, eftersom man annars skulle få färre spekulanter till visningen.

- Hon anser att risken för att någon av spekulanterna skulle bli vilseledd var väldigt liten då det på flera sidor i objektsbeskrivningen tydligt framgick att det var en bostadsrätt, skriver Fastighetsmäklarinspektionen.

Dels omskrivs bostadsrätten som en villa på minst två ställen i listade fakta om bostaden, dels står det "Villa, 4 rok" på mäklarens hemsida.

Men detta strider mot god fastighetsmäklarsed. Mäklaren har ansvar att se till att ett förmedlingsobjekt marknadsförs i enlighet med marknadsföringslagen.

- En fastighetsmäklare kan inte hänvisa till en uppdragsgivarens uttryckta oro över att ett objekt kan komma att få färre intressenter om det marknadsförs med korrekt uppgift om att det är en bostadsrätt. Inte heller en mäklares strävan efter att nå ut till fler spekulanter kan enligt Fastighetsmäklarinspektionen försvara att ett objekt marknadsförs med felaktiga uppgifter om bostadstyp och upplåtelseform, skriver Fastighetsmäklarinspektionen.

De utdelar därför en varning till mäklaren.