Majoritet i storstaden har inte råd med nyproducerad bostad

Färsk rapport visar att en majoritet i stor-stockholm inte har råd med nyproduktion.

Region Stockholm har genomfört en analys över bostadssituationen bland stockholmare, och denna visar att en majoritet i regionen inte har råd att efterfråga en nyproducerad bostad. Över hälften kan inte täcka kostnaden. Man räknar med att det behöver byggas 20 000 bostäder om året för att täcka upp efterfrågan, men samtidigt är det alltså ett stort antal hushåll som sedan inte har råd att bo i dessa. 

– Resultaten visar att vi står inför stora utmaningar för att kunna nå det regionala målet om att färdigställa 22 000 bostäder per år fram till 2030, säger Hanna Wiik, förvaltningschef, tillväxt- och regionplaneförvaltningen.

Analysen visar även att om amorteringskravet skulle minska med 0,4 procent skulle efterfrågan på hus öka med 40 procent. Samma siffra för bostadsrätter är 20 procent.

Siffrorna är beräknade på situationen före coronaepidemin, och har därmed inte tagit hänsyn till sådant som ökad arbetslöshet och liknande. 

- Denna studie gjordes i början på året och resultaten baseras på den ekonomiska situation som rådde då. Det är ännu för tidigt att säga hur Covid-19-krisen kommer att påverka efterfrågan på bostadsmarknaden. Region Stockholm kommer fortsatt att arbeta för att antalet nya bostäder i regionen ska öka, säger Hanna Wiik.