Länsstyrelser får stöd för att säkra tillgång till dricksvatten

En rad projekt ska stöttas för att säkra tillgången till dricksvatten.

En rad projekt ska stöttas för att säkra tillgången till dricksvatten. Foto: Havs- och Vattenmyndigheten

58 miljoner kronor delas ut till landets olika län för att se till att vi har en säker tillgång till dricksvatten.

Problemen med dricksvattentillgången har varit ständigt närvarande de sista åren, och sedan förra året finns det ett stöd som länsstyrelserna kan ta del av för att fördela pengar till insatser som ska skydda tillgången till dricksvatten. I år delar Havs- och Vattenmyndigheten ut 58 miljoner kronor till olika projekt. 

Länsstyrelserna tilldelas pengarna och har sedan till uppgift att fördela dessa till olika lokala miljöprojekt.

– Projekt som fått stöd omfattar allt från att förbättra övervakning av grundvattennivåer och åtgärder för att minska läckage från ledningsnät till att rena och återvinna avloppsvatten och skapa nya vattentäkter och vattenskyddsområden, säger Margareta Lundin Unger, utredare vid Havs- och vattenmyndigheten.

Myndigheten har även, tillsammans med ett flertal andra myndigheter, tagit fram en vägledning för att guida länsstyrelserna till hur man kan säkra vattentillgången på lång sikt.