Cementas underlag för nytt tillstånd sågas

Cementfabriken i Slite på Gotland.

Cementfabriken i Slite på Gotland. Foto: Wikipedia

Flera orosmoln hotar Cementa, både utökat naturreservat och remissinstanser som sågar cementföretagets underlag.

På söndag löper Cementas tillstånd för att tillverka cement på Gotland ut. De har skickat in en ansökan om förlängt tillstånd i tre år, men det hopar sig nu flera orosmoln på cementföretagets himmel. Dels vill länsstyrelsen utöka naturreservatet i anslutning till företagets mark. Dels sågar flera remissinstanser underlaget som Cementa skickat in för att få tillstånd. En majoritet ser helt enkelt inte skäl att ge Cementa undantag på nuvarande grund.

Bland annat är de olika myndigheterna negativa för att man anser att Cementa inte föreslagit tillräckliga åtgärder för att skydda grundvattnet. Underlaget anses vara för bristfälligt när det kommer till skyddsåtgärder rent generellt.

Myndigheter såsom Havs- och Vattenmyndigheten samt Länsstyrelsen på Gotland tycker att begäran ska avslås eller att man bara gå med på förlängning under en kortare period, exempelvis ett år. Den enda som är positiv i sitt svar på ansökan är Gotlands kommun.

Samtidigt säger Cementa själva att SGU ju godtagit ansökan som presenterats, och att de fokuserar på detta.

Men det är inte bara tillståndet som sätter käppar i hjulet för cementproduktionen i Slite på Gotland. Länsstyrelsen på Gotland har nyligen även föreslagit att närliggande delar av området för kalkbrytning ska bli naturreservat för att skydda hotade arter såsom nipsippa och väddnätfjärilen. Det handlar i praktiken om en utvidgning av naturreservatet Filehajdar. Något som Cementa säger kommer att påverka kalkbrytningen negativt och därmed förvärra nuvarande cementkris.

Det innebär att cementproduktionen hotas från flera håll, och att olika värden står mot varandra. Frågan är vad som är viktigast. Där håller olika instanser inte med varandra.

Regeringen vill dock se att cementproduktionen på Gotland fortsätter eftersom det annars skulle bli stora konsekvenser för näringslivet, byggbranschen med flera. Man har drivit igenom en tillfällig ändring av Miljöbalken, som också sågats av bland annat Lagrådet, för att skapa en juridisk brygga fram tills dess att det långa tillståndet kan gå igenom. Men Cementa vill kunna krossa och använda kalk som tas in utifrån, och det är inte säkert att det fungerar ihop med den tillfälliga lagändringen. 

Cementa måste få besked inom tre veckor från regeringen. Ärendet ligger hos Miljödepartementet.