Lagtillägg ska förebygga problem med dricksvattenkvaliteten

Större fokus på källorna till dricksvattnet och fler förebyggande åtgärder ska minska risken för dåligt kranvatten.

Myndigheterna vill stärka skyddet för dricksvatten, bland annat genom att skydda fler vattentäkter. I dagsläget saknas vattenskyddsområden hos 28 procent av de dryga 1 600 vattentäkter som vi hämtar dricksvatten ifrån. Skulle dessa förorenas kan det innebära problem för vattenförsörjningen.

- Händer det något tar det oerhört lång tid att reparera skadan. Får du in olja i en rullstensås handlar det om åratal. För att trygga framtidens dricksvattenförsörjning finns det ett stort behov av att skydda vattentäkterna bättre, säger Annika Ekvall, vattenvårdsdirektör vid Vattenmyndigheten, till Dagens Nyheter.

Vattenmyndigheten är de som arbetar på att ta fram den rapport som slår fast hur många vattentäkter som saknar skydd och hur status för dessa ser ut. Deras rapport publiceras under augusti månad, men redan nu slår de alltså fast att det saknas skydd på många platser, och att arbetet med att upprätta vattenskyddsområden går långsamt.

De lagar som finns på området väntas dock stärkas inom en tvåårsperiod. En ny utredning ska publicera förslag på kompletteringar till bland annat miljöbalken under oktober månad. Utredningen är en följd av att EU nyligen inrättat ett dricksvattendirektiv som sätter mer fokus på källorna till dricksvattnet, och vägen fram till kranen. Tidigare har fokus legat på vattenkvaliteten på vattnet när det kommer ur kranen. Genom att sätta mer fokus på källan kan man också motivera att mer fokus läggs på förebyggande arbete. Vidare kommer det att finnas möjlighet att skapa påtryckning genom förelägganden och straffsanktioner.

Det nya direktivet ska införas i svensk lag inom två år.