Robot­gräsklippare

Fem faror med robotgräsklippare

Flera faror för robotgräsklipparen lurar där ute.

Flera faror för robotgräsklipparen lurar där ute. Kollage: Marlén Eskilsson

Det gäller det att du tar väl hand om din robotgräsklippare, för det lurar flera faror där ute. Dessutom bör du se upp så att den inte skadar andra.

Flera försäkringsbolag rapporterar under sensommaren att skadorna på robotgräsklippare ökar. Och det är en salig blandning problem som ägarna av klipparna råkar ut för. 

Robotgräsklippare är en lyxig investering i trädgården och förstås en produkt som du vill ta väl hand om. Här listar vi fem faror och hur du minimerar riskerna för att de ska inträffa hos dig.

Fara 1: Åska och blixtnedslag

Robotgräsklippare
Foto: Tobias Pettersson

Försäkringsbolagen rapporterar att allt fler robotgräsklippare tar skada av blixtnedslag. Det är en följd av att fler och fler hushåll införskaffar en robotgräsklippare, men också av att man inte skyddar roboten tillräckligt från åskovädret. 

Åskan kan bränna sönder elektroniken i klipparen eller i laddstationen. Det händer också att den slår ut begränsningskabeln, vilket kan leda till att roboten inte vet var din trädgård slutar och rymmer helt enkelt.

Förebyggande åtgärder: Allra enklast är att du drar ur kontakten och ser till att robotgräsklipparen inte står i dockan när det åskar. Dra helst ur både begränsningsslinga, strömkabel och eventuell guidekabel. 

Dock är det inte alltid som du har den möjligheten. Ett överspänningsskydd på inkommande el är en lösning som skyddar all din elektronik, inklusive robotgräsklipparen. Även jordfelsbrytare är bra eftersom det skyddar mot brand vid elfel. 

Åskledare ger också ett visst skydd om du bor på en plats där du frekvent har mycket blixtnedslag nära huset, genom att den leder undan blixten.

Läs mer

Då dräpte blixten min 430X
Robotgräsklippare + åska
Blixtnedslag i robotgräsklippare

Fara 2: Skada barn, husdjur och andra djur

Robotgräslippare och igelkott
Foto: Petauk

Både barn och vilda samt tama djur kan skadas av robotgräsklipparen. Igelkottar är exempelvis mycket utsatta eftersom de rullar ihop sig för att skydda sig och blir då i värsta fall liggandes med livshotande skador. Det rapporteras ibland även om skador på katter och hundar. Robotgräsklipparen ska stänga av sig och larma om den kör över något men detta kräver att den vält till en viss vinkel för att effekten ska uppstå. En fot, svans, tass eller igelkott är oftast för liten.

Förebyggande åtgärd: Låt inte robotgräsklipparen vara ute och klippa nattetid eller när du har dina barn och husdjur i trädgården.

Fara 3: Älgar skadar robotgräsklipparen

Robotgräsklippare och älg
Foto: Youtube/Duellen mellan den vita älgen och gräsklipparen

Det är en relativt ovanlig företeelse att djur ger sig på robotgräsklippare, men det händer faktiskt. För en tid sedan var det t ex en robotgräsklippare som blev sparkad på av en älg efter att älgen känt sig hotad.

Förebyggande åtgärder: Att vilda djur blir skrämda av din robotgräsklippare är förstås svårt att förutse och ännu svårare att förhindra. Det du kan göra är att undvika att låta robotgräsklipparen klippa under natten samt vid gryning och skymning då många vilda djur är som mest aktiva. Du kan även skydda gräsmattan genom att hägna in tomten, dock krävs det ett ganska högt staket om det ska hålla ute stora djur såsom exempelvis älgar.

Fara 4: Tjuvar stjäl robotgräsklippare

Robotgräsklippare
Finska Yle rapporterade att den finska polisen hittat en stulen robotgräsklippare 100 km från sitt hem, klippandes i en annan trädgård. Med hjälp av GPS fångades tjuven. Foto: Yle

Kriminella som stjäl robotgräsklippare utgör kanske inte en direkt fara mot robotgräsklipparen i sig, men däremot mot din ekonomi. Även om den är försäkrad kan sådant som åldersavdrag och självrisk innebära att du får tillbaka betydligt mindre än det praktiska värdet av robotens trädgårdsarbete. 

Majoriteten av klipparna har pinkod som skyddar - i alla fall i viss mån. En del robotgräsklippare har också inbyggd GPS som visar var den befinner sig och kan larma till dig om den lämnar tomten - men långtifrån alla har det.

Förebyggande åtgärder: Du bör se till att placera laddstationen på en plats som inte är synlig från vägen och som är nära ditt hus så att du själv har god uppsikt över den. Du kan också bygga ett litet hus eller plank runt den. Men robotgräsklipparen kommer ändå att synas vid de tillfällen då den är ute och klipper. 

Om din robot saknar GPS kan du köpa en lös spårsändare som du placerar dold under skalet. Med hjälp av den kan du lokalisera roboten om den blir stulen. Det finns även spårsändare med funktion som larmar till din telefon om robotgräsklipparen lämnar området. Ytterligare ett skydd är att sätta upp kameraövervakning med notifieringar om någon rör sig på området.

Fara 5: Övriga olyckor och hot i närmiljön

Robotgräsklippare
Robotgräsklipparen körde över Pers sko och hade sönder den, dessutom skadades knivarna och fick bytas ut. Foto: Per Eskilsson

Robotgräsklippare som blir överkörda av en bil, tappas och går sönder, klippare som rymmer och ”drunknar”. Utöver levande ting och naturfenomen kan det även finnas faror i miljön runtomkring en robotgräsklippare. Försäkringsbolagen har fått in rapporter om allt från robotgräsklippare som kör ner i dammen, till klippare som rymmer från tomten och blir påkörda. Det är även relativt vanligt att man tappar och på så vis skadar sin robot när man bär tillbaka den efter att den exempelvis har kört fast.

Förebyggande åtgärder: Se till att du anpassar din robotgräsklipparinstallation så att din robot är så välfungerande som möjligt. Det gör ju även att du slipper gå ut och bära tillbaka den till stationen lika ofta. Identifiera robotgräsklipparens svagheter. Har den svårt för hinder vid hemgång? Se till att det är fritt runt slingan. Har den en tendens att rymma på vissa platser i trädgården? Sätt upp fysiska skydd som blockerar den.

Ska roboten gå nära en damm eller annat vattendrag är det alltid en god idé att - utöver begränsningsslingan - även sätta upp ett fysiskt stopp. Du kan exempelvis slå ner lite tjockare pinnar som ett staket.