Golv

Lägga stavparkettgolv med fiskbensmönster

Ett nyslipat parkettgolv i fiskbensmönster.

Ett nyslipat parkettgolv i fiskbensmönster. Foto: Ludvig Eskilsson

Här beskriver vi hur man lägger ett golv med stavparkett i fiskbensmönster. Det är inte så svårt för den som känner sig van vid att arbeta med verktyg och maskiner.

För den som är van vid sina verktyg och har god vana vid att snickra hemma är det fullt möjligt att lägga ett stavparkettgolv med gott resultat. Är man däremot i början av sin karriär som hemmafixare är parkettgolv med klicksystem ett säkrare kort.

Valet av golv är avhängigt huset och rummet. I ett gammalt kulturhus bör man fundera på vad som passar in i husets arkitektoniska stil och är tidstypiskt. Ett ädelträgolv passar lika illa i ett torp som ett skurgolv gör i en herrgårdssal om man vill följa husets karaktär. 

Olika träslag för parkett 

Det finns många olika träslag som lämpar sig för parkettgolv. Ek är kanske vanligast och finns i ett flertal varianter. Annars kan man välja på ask, lönn, bok, björk, körsbär, valnöt eller exotiska träslag som exempelvis merbau och jarrah. När det gäller regnskogsvirke bör man förvissa sig om att virket är hållbart odlat. En FSC-märkning är ett sätt att förvissa sig om att virket inte kommer från skövling av regnskog. FSC står för Forest Stewardship Council.

Vi beskriver stavparkett med fiskbensmönster med listband och fris, som är den i särklass vanligaste mönsterläggningen. Det finns ett otal andra mönsterläggningar för den som vill experimentera med ett annat utseende.

När man lägger ett parkettgolv av lösa stavar avslutar man med att slipa golvet. För den som är ovan vid golvslipning är det en fördel med hårda träslag som exempelvis ek och bok. Med mjukare träslag är risken större att man råkar slipa för mycket eller låter maskinen gräva ner sig.

Begagnat parkettgolv
Medlemmen b8q köpte ett begagnat parkettgolv och la in hos sig själv. Foto: b8q

Det tar tid

Innan man börjar lägga ett stavparkettgolv ska man vara på det klara med att det tar tid. Man ska ju ändå lägga ett slags pussel över hela golvytan där varje trästav är en pusselbit som ska behandlas för sig. Är du beredd att lägga tiden spar du många tusenlappar på att göra jobbet själv. För att inte tala om tillfredsställelsen av att gå på ett fint golv du själv har lagt.

Verktyg och maskiner

Du behöver en del verktyg och maskiner för det här jobbet. En del går att hyra, andra kanske du köper eftersom du spar många tusenlappar i arbetskostnad. 

 • Dyckertpistol, välj längd på dyckert så de inte går igenom plywoodskivan
 • Notfräs (eller handöverfräs) med 4 mm notfrässtål
 • Kap- och gersåg kan underlätta
 • Sänksåg med styrskena
 • Hammare, gummiklubba, måttband, snörslå, penna
 • Golvslipmaskin och kantslip (kan hyras)
 • Polermaskin (kan hyras)
 • Dammsugare
Verktyg för att lägga parkett
Du behöver en hel del verktyg för att lägga fiskbensparkett själv. Foto: Fasting65

Listband och fris

Vi beskriver här hur du lägger en fiskbensparkett med listband och fris. Listband är en ram av stavar runt fiskbensmönstret och frisen består av stavar vinkelrätt mellan väggen och listbandet. Det här är ett av de vanligaste mönsterläggningarna av stavparkett.

Stavarna fogas samman med spont. Sponten är en fog som består av not (skåra) och fjäder (som skjuts i skåran). Det finns stavgolv med not och fjäder och det finns stavar som bara har not och där man arbetar med lös fjäder. Lös fjäder tillverkar man lätt själv av 4 mm plywood. 

Underlaget

Underlaget ska vara slätt och jämnt. Har du ett tidigare golv på undergolvet är det bra att ta bort det för att det nya golvet inte ska hamna för högt i förhållande till dörrar och intilliggande rum. Dörrar och intilliggande golv är också en faktor att ta hänsyn till när du väljer tjocklek på din parkett.

Om du har golvvärme tar du bort undergolvet ner till golvvärmeslingorna. Lägg ett nytt undergolv av 12 mm plywood (eller lägg tillbaka de gamla golvskivorna om de är i gott skick) och markera ut golvvärmeslingornas exakta placering. Detta för att inte riskera att spika i golvvärmen när parketten läggs. Skruva plywooden i glespanelen eller spånskivan mellan värmeslingorna. 

Undergolvet ska vara helt slätt och jämnt och med eventuella golvvärmeslingor noga utritade. Börja med att med snörslå markera ett streck i mitten av rummet där du kommer att börja läggningen. Strecket läggs i fiskbensmönstrets riktning. Markera med snörslå även läget för listbandet runt rummet. När du sedan lägger ska stavarna överlappa den linjen. Överskottet sågas bort på plats. 

Bråkis fiskbensparkett
Medlemmen bråkis la fiskbensparkett själv. Foto: bråkis

Sänk temperaturen i rummet 

Om det är möjligt är det bra att sänka temperaturen till 15-16°C under läggningen. När läggningen är färdig höjer du temperaturen 1-2° per vecka tills du är uppe i rumstemperatur igen. Detta hjälper golvet att svälla på plats.

Börja lägga i mitten

 • Börja med att lägga de två mittersta raderna som ett V-format plogmönster. Ett knep är att köpa en stor kakelplatta 60x60 cm och lägga diagonalt i änden av mittlinjen. Sedan sitter man på plattan och börjar lägga stavarna mot hörnet av plattan för att få en perfekt 90 graders vinkel. Var oerhört noga med de första stavarna eftersom resten sedan följer på dem. Skjut med dyckertpistol fast stavarna genom fjädern ned i golvets plywood. Följ dina markeringar för eventuella golvvärmeslingor så du inte skjuter dyckert i värmeslangarna. 

 • Skjut nu fast stav efter stav i fiskbensmönstret och var noga med passningen för att undvika glipor. Knacka försiktigt stavarna på plats med en hammare eller klubba för att få dem i exakt läge innan de fixeras. Där det är svårt att skjuta med dyckert limmas staven mot underlaget med golvträlim. 

 • När hela första plograden är klar vänder du och lägger en rad i taget åt andra hållet. Ta också bort kakelplattan och arbeta baklänges för att fylla det hålrummet. Vänd igen och fortsätt tills hela golvet är klart. Var beredd på att det här momentet tar tid. Ett större rum kan lätt ta 10-15 timmars arbetstid.

 • När fiskbensmönstret är lagt så att stavarna överlappar linjen för listbandet markerar du åter listbandets placering med snörslå ovanpå stavarna. Ställ in sänksågen så att den sågar precis genom golvstavarna men inte i plywoodskivan. Använd styrskena och såga längs linjen för listbandet. I innerhörn använder du ett multiverktyg med sågblad för att såga rent utan att göra märken i golvet. 

 • Gör en 4 mm not för fjädern längs hela kanten med en notfräs. Det är nödvändigt för att foga ihop golvet med listbandet. 

 • Lägg listbandet på plats och skjut fast. Limma där det är svårt att skjuta med dyckertpistolen. Gera hörnen och gör not för att foga samman med lös fjäder. 

 • När hela listbandet är klart läggs en fris av stavar i 90 graders vinkel mot listbandet mellan listband och vägg. Lämna alltid en liten glipa mot väggen för att golvet ska kunna röra sig. Glipan döljs senare av golvsockeln. Gera frisen i hörn och fräs not och foga samman med lös fjäder. Går golvet ut mot exempelvis räcke runt ett trapphus kan man låta listbandet avsluta golvet utan fris.

 • Höj temperaturen successivt med 1-2° per vecka så golvet acklimatiserar sig. 

Nyslipat parkettgolv
Nyslipat och nyoljat parkettgolv. Foto: Ludvig Eskilsson

Slipning och oljning

 • Slipa golvet i fyra riktningar och glöm inte kanterna med kantslipen. Dammsug noga mellan varje slipning. Med en stark lampa som ger släpljus över golvet upptäcker du lätt ojämnheter. Slipa med finare och finare kornstorlek: 40, 60, 80 och slutligen 120.

 • Olja in golvet. Använd pensel i kanterna och fin filtroller för de stora ytorna. Polera in oljan med en brun pad i polermaskinen. Överskottsoljan torkas bort med en bomullstrasa. Det går också att göra med maskinen. 

Avsluta med att sätta golvsocklar på plats

Slutligen är det golvsocklarna som döljer glipan mellan golv och vägg som sätter pricken över i. När listerna är på plats är det dags att flytta in i ett rum med ett nytt vackert golv som kommer hålla många år och även håller för omslipning flera gånger.

Läs mer

Lägga fiskbensparkett själv - en erfarenhet rikare