Golv

Så lägger du klickparkettgolv

Är du normalhändig så kan du lägga klickgolvet själv.

Är du normalhändig så kan du lägga klickgolvet själv.

Den som är normalhändig kan lätt lägga ett parkettgolv av klicktyp. Det är ett ganska snabbt sätt att få nytt och snyggt golv som känns skönt att gå barfota på.

För en normalhändig hemmafixare är parkettgolv med klicksystem ett säkert kort. Klickgolv finns med olika ytskikt. Laminatgolv har en yta av plastlaminat, men det finns också klickgolv med ytskikt av linoleum. Men för den som vill lägga ett lite finare golv i vardagsrummet eller i sovrummet finns också parkettgolv som klickgolv. Golven kallas också lamellparkett. Dessa har en yta av minst 2 mm rent trä och är därför till och med möjliga att slipa åtminstone en eller två gånger, kanske tre. Dock med reservation för att en absolut nybörjare nog bör vara försiktig med att ge sig på att slipa ett sådant golv. 

Klickgolv består av brädor med en stomme och ett ytskikt som har en slags specialspont med limfria låsfogar i kanterna. Poängen är att man ska kunna lägga golven enkelt och hållbart genom att helt enkelt klicka ihop fogarna. Och det fungerar väldigt bra. Det behövs inget lim för att hålla ihop fogarna, men det går att lägga en tunn limsträng i fogen också.

För att sätta ihop första raden vinklas kortändarna i varandra tills de låser. I nästa rad börjar man med en kortare bit och klickar ihop den med långsidan. Därefter lägger man nästa bräda först med långsidan och därefter lägger man ner brädan så att kortändarna hakar i varandra. Det kan skilja aningen hur klickgolven monteras ihop, men det finns alltid med utförliga illustrativa anvisningar.

Klickparkett med olika mönster

Fiskbensmönstrat klickgolv
Klickparkett med fiskbensmönster. Foto: Medlemmen SimonZ

Parkettgolv av klicktyp finns i ett otal olika träslag och mönster. Mönstret kan till exempel vara att varje bräda är en trätilja eller två eller tre smalare trästavar i bredd. Ytterligare en variant är holländsk parkett där tre trästavar ligger intill varandra och följs av en stav på tvären. Oavsett mönster är golven lätta att lägga eftersom mönstret redan finns på klickbrädorna som bara fogas ihop med det enkla låssystemet. 

Olika parkettmönster i kombination med olika träslag ger en stor variation för den som vill välja ett personligt golv som passar in i den egna hemmiljön.

Flytande golv

Klickgolv läggs flytande. Det innebär att golvet inte sitter fast i undergolvet utan ska kunna röra sig fritt med årstidernas fuktväxlingar. Därför lämnas alltid en spalt på 8-10 mm mot väggarna. Det innebär att man inte bör låsa fast golvet med en köksö eller ett riktigt tungt skåp. Riktigt stora golv eller korridorer över 10 m kan behöva en extra så kallad dilatationsfog på 16-20 mm var tionde meter för att få rörelsemån. Skarven döljs med en särskild list som låter golvet röra sig fritt. I hemmiljö är det inte så vanligt med så långa sammanhängande golv.

Glipa mellan golvtiljor
En glipa mellan golvtiljorna. Foto: Medlemmen aabbcc

För att golvet ska acklimatisera sig till den nya rummet låter man de oöppnade paketen ligga i rummet ett par dygn före läggning.

Klickparkettgolv kan kombineras med golvvärme, men kontrollera innan köp att golvet är lämpligt för golvvärme.

Underarbetet

Ta bort golvsocklarna. Klickgolv kan läggas på en tidigare golvmatta om ytan är slät, men eftersom det nya golvet kommer att bygga lite på höjden är det i regel bättre att vinna lite utrymme om det finns tidigare klickgolv eller golvmatta som går att ta bort. Undersök hur mycket utrymme som finns under dörrarna innan du bestämmer dig för vilket golv du ska köpa eftersom det finns golv av olika tjocklek. 

Ojämnt golv
Ojämnt golv. Foto: Medlemmen Henriku

Underlaget måste vara slätt och plant. Golvet får inte ha ojämnheter större än 2 mm per meter eller 1 mm per 20 cm. Kontrollera golvet genom att lägga en plan bräda, exempelvis en av golvbrädorna, på högkant på golvet. För den över hela golvet. Kontrollera om det blir en glipa eller om brädan rider på en upphöjning någonstans. Ojämnheter i undergolvet kan slipas eller spacklas ut.

Till underarbetet hör också planeringen. Räkna ut hur många golvtiljor som går åt för att lägga rummets bredd. Det är sällan man har turen att det går jämnt ut. Om den sista brädan blir för smal är det bättre att såga både första och sista brädan på längden. Består undergolvet av betong eller om du tror att golvet kan innehålla fukt ska alltid en ångspärr av åldersbeständig plast läggas ut. Skarvarna ska överlappa 20 cm. 

Klickgolv blir lagt
Klickgolv blir lagt. Foto: Medlemmen Peter_K

Ett lager grålumppapp eller golvfoam som minskar risken för klapprande golv och som tar upp mindre ojämnheter ska alltid läggas under golvet. Pappen eller foamen läggs kant i kant. Ångspärr av plast läggs under papp/foam. 

Är väggen du börjar mot rak?

Kontrollera om den vägg där du tänker börja läggningen är absolut rak. De flesta väggar är inte det. Då kan man såga en rad som följer väggens linje. Lägg ut en hel rad längs väggen. 

Golvet läggs i omlott
Golvbrädorna läggs omlott. Foto: Medlemmen bhenke.

Nästa rad börjar man med den del som kapats av i första raden. Om spillbiten är kortare än 30 cm kapar man till en längre bit istället. Lägg ett par hela rader längs väggen. Lämna det mellanrum så bred som första raden mot väggen ska vara. Lägg ihop en ny rad ovanpå den först utlagda raden. Ta en liten spillbit av golvet och kapa in den ca 10 mm i bredd. Lägg den mot väggen och rita en linje på den dubblerade raden medan du för spillbiten längs väggen. 

Väggens linje kommer då att överföras till brädraden. Kapa längs linjen och lägg raden på plats. Det kommer att bildas en rörelsespalt på 8-10 mm mot väggen. Sätt kilar mellan golv och vägg och fortsätt sedan lägga färdigt golvet.

När hela golvet är klart och du kommer till sista raden markerar du på samma sätt som för den första hur mycket den behöver kapas för att passa och ge en rörelsespalt på 8-10 mm mot väggen. Lägg raden på plats och använd om det behövs ett slagjärn för att slå ihop brädorna. Slagjärnet är ett vinklad metallverktyg för att kunna slå mot brädan där det inte finns plats för hammaren. Ibland kallas slagjärnet lite skämtsamt för baksmälla.

Kapa brädorna

För att kapa brädorna använder du en fogsvans eller en sticksåg med fintandat blad. Såga från baksidan med sticksågen för att få snygga snitt. 

Rörgenomgångar

Platta runt rörgenomgångar
Rörrosetter. Foto: Sandra Johansson

För att få det snyggt runt värmeledningsrör och andra rörgenomgångar lägger man först den tänkta golvbrädan intill och markerar läget mitt för rören. Därefter mäter man avståndet hur långt in på brädan hålen ska göras. Borra med ett borr som är några mm större än rörets diameter. Såga därefter två snitt så att det går att montera brädan i två delar. Lägg gärna lite lim i fogen och sätt ihop bitarna på plats. Placera till sist rörrosetter runt rören för att dölja glipan mellan rör och golv.

Kapa dörrfoder

Golvet läggs vid dörrfoder
Golvet läggs intill dörrfodret. Foto: Medlemmen Joneli80

Vid dörrar kan det hända att dörrfodret behöver justeras. Enklast är att vända en bit golvbräda upp och ned och lägga intill fodret. Såga sedan med en fogsvans eller ett multiverktyg med sågblad av fodret. Därefter kan golvet skjutas in under dörrfodret. När hela läggningen är klar tar du bort kilarna runt golvets kanter och döljer glipan mot väggen med golvsockel. Sedan är det bara att flytta in i rummet och känna trägolvets värme mot fötterna.

Verktyg och maskiner

Följande verktyg behöver du för det här jobbet:

- Fogsvans och/eller sticksåg med fintandat blad
- Kap- och gersåg kan underlätta
- Hammare, gummiklubba, måttband, penna, sax
- Slagkloss, slagjärn, distansklossar
- Dammsugare

Läs mer

Lägga stavparkettgolv med fiskbensmönster