Kringgår detaljplaner med attefallshus

Byggare nyttjar attefallshus för att kunna bygga mer än vad detaljplanen godkänner.

Byggare kommer runt detaljplaner i områden genom att förtäta med hjälp av komplementbostäder. Tidningen Mitti rapporterar att grannar i Svinninge upprörts av det faktum att en byggare sökt bygglov för 16 bostäder, men sedan tänkt förtäta med hjälp av attefallshus och komplementbyggnader och på så vis skulle kunna komma upp i 64 bostäder. Byggaren uppges på detta sätt kringgå detaljplanens regler kring antal bostäder.

I ett annat fall i samma område har länsstyrelsen precis rivit upp bygglov för enbostadshus som i själva verket var parhus. Även här har grannarna haft klagomål efter att kommunen godkänt projektet.

- Den aktuella huvudbyggnaden är utformad som ett parhus. I byggnaden finns bland annat två entréer, och två badrum på vardera våning, skriver länsstyrelsen och konstaterar vidare att det även finns varsin egen elcentral och golvvärmefördelare.

Enligt kommunen är regelverket för parhus snårigt och det finns även problematik kring att reglerna för attefallshus är skrivna för att just underlätta bostadsbyggande. Därför anser man gränsdragningen vara komplicerad.