Höjd styrränta påverkar boräntorna uppåt

Näst sista höjningen av styrräntan är här, enligt Riksbanken.

Riksbanken kom igår med beskedet att de höjer styrräntan med ytterligare 0,25 procentenheter. Det innebär att den från och med 5 juli ligger på 3,75 procent.

Orsaken till höjningen är att inflationen fortfarande är för hög, och att den svaga kronan gjort att dämpningen av inflationen går för långsamt.

Styrräntan är den ränta som ligger till grund för övriga räntor, exempelvis våra boräntor. Detta eftersom den styr till vilken ränta bankerna kan låna pengar i Riksbanken. 

Riksbanken planerar ytterligare en höjning i år innan man tror att man nått taket för att kunna pressa inflationen ned till 2 procent. I maj låg den på 6,79 procent mätt med KPIF.