Dubbelhöjning av styrräntan

För första gången på 22 år dubbelhöjer Riksbanken styrräntan.

Styrräntan, den ränta som är grundläggande för bolåneräntorna i Sverige, höjs nu med 0,5 procentenheter. Det är dubbelt så mycket som den höjning Riksbanken kommunicerat tidigare, och första gången på 22 år som det sker en dubbelhöjning. Orsaken är främst den ökande inflationen.

Höjningen innebär att styrräntan nu ligger på 0,75 procent. Riksbanken säger även att hushållen kan förvänta sig fler höjningar framöver.

- Inflationen har fortsatt att stiga snabbt och prisökningarna sprider sig allt mer i ekonomin. För att se till att inflationen återgår till målet och motverka att den höga inflationen biter sig fast i pris- och lönebildningen har direktionen beslutat att höja styrräntan från 0,25 till 0,75 procent. Direktionens prognos är att räntan kommer att höjas ytterligare och ligga nära 2 procent i början av nästa år, skriver Riksbanken.

Frida Bratt, sparekonom på Nordnet, tror på dubbelhöjningar i både september och november. 

– Det här är något som bolånetagare måste vara beredda på, säger hon till Aftonbladet.

Detta kommer, och har redan, påverkat bolåneräntorna.

Prognos för styrräntan*
    2022 kv 2 2022 kv 3 2022 kv 4 2023 kv 2 2024 kv 2 2025 kv 2  
  Styrräntan 0,16 (0,16) 0,76 (0,51) 1,36 (0,81) 1,90 (1,18) 1,99 (1,57) 2,06 (1,81)