Husägare träter med företag efter bergvärmeinstallation

En rostig pump och en trasig varmvattenberedare har gett upphov till konflikt mellan husägaren och företaget.

En husägare i Stockholm har hamnat i konflikt med ett företag efter att de installerat bergvärme i hans hus. Husägaren skriver till Allmänna Reklamationsnämnden att pumpen har rost på insidan efter bara något år i bruk, att varmvattenberedaren är trasig och att det finns ett hål i husväggen som inte tätats. 

Företaget motsätter sig inte husägarens uppgifter, annat än när det kommer till tätningen. Enligt dem handlar det om att de försökt få tillträde och genomföra reparativa åtgärder, men att husägaren inte varit samarbetsvillig. De har också förklaringar på de skador som förekommer.

- Vad gäller rosten har det sannolikt kommit lite vatten på elpatronen i samband med påfyllning och luftning av varmvattenberedaren. Detta kan borstas bort. När bolagets personal försökte få tillträde för åtgärd nekades tillträde. Om det finns en skada på plåt eller isolering på varmvattenberedaren ska bolaget åtgärda detta, men även i denna del har bolaget nekats tillträde. Tätning av hål efter påfyllningsrör i yttervägg ingår inte i avtalet, skriver Energikomfort Sverige AB som svar på husägarens anmälan.

Allmänna Reklamationsnämnden slår fast att husägaren, precis som denna önskar och som företaget säger sig kunna bistå med, har rätt att få varmvattenberedaren och pumpen åtgärdade. De skriver även att man normalt sett ska täta efter håltagning i yttervägg och bör göra så även i detta fallet. Vidare rekommenderas bolaget betala ersättning om 700 kronor till husägaren.