Hustillverkare

Husägare: “Rörvikshus anlitar oseriös byggare”

En skadad tröskel tillhör de besiktningsanmärkningar som inte blivit åtgärdade på två och ett halvt år.

En skadad tröskel tillhör de besiktningsanmärkningar som inte blivit åtgärdade på två och ett halvt år. Foto: Peter

En husägare i mellansverige har under 2 år och 6 månader haft ett hus med ett stort antal besiktningsanmärkningar som inte hanterats inom föreskriven tid. - Rörvikshus borde ta ansvar när de rekommenderar en entreprenör som uppenbarligen inte gör ett seriöst jobb. Nu framstår Rörvikshus som lika oseriösa, säger den drabbade husägaren.

2016 beställde Peter och hans fru ett Rörvikshus. Det skulle uppföras i Stockholmsområdet och var ett drömbygge värt 4 miljoner kronor. Totalt landade slutsumman inklusive tomt och markarbeten på 6 miljoner kronor. 

Peter såg framför sig hur huset skulle uppföras och att han och hans familj sedan skulle kunna flytta in och njuta av sin nya bostad, men riktigt så blev det inte. Istället blev det en lång rad besiktningsanmärkningar och åratal av tjat på byggentreprenör och hustillverkare att åtgärda dessa.

Idag är de så trötta på sin situation att de bara vill få ett avslut och har därför anmält bägge företagen till Allmänna Reklamationsnämnden.

– Det är inte längre några funktionella fel på huset, många brister har ändå åtgärdats. Vi hade till exempel ett buktande tak som de gjorde om i höstas. Men det finns fortfarande punkter kvar. Som att det är färgfläckar på vårt klinkergolv och att parkettgolvet har stora färgskiftningar, det borde vara helvitt men är gråspräckligt. Sedan är det repor på pardörren och marmorskivan på köksön, ett dåligt lackat räcke och en skadad tröskel - för att nämna några exempel. Jag går till ARN nu för jag vill få ett avslut samt kompensation för de saker jag köpt som har förstörts, säger Peter.

Repad dörr i Rörvikshus
Synliga repor i en av dörrarna. Foto: Peter

Felen borde varit avhjälpta två månader efter slutbesiktning

Det här väcker frågan: Hur länge ska en husbyggare behöva vänta på att få sina besiktningsanmärkningar åtgärdade? Inte särskilt länge enligt lagen.

– Om man har ett avtal baserat på ABS09 - vilket alla seriösa nyproduktioner bör ha - så ska felen som upptäckts vid slutbesiktningen vara avhjälpta senast 2 månader efter slutbesiktningsprotokollet mottagits av entreprenören (ABS09 §13). Konsumenten har då också rätt att innehålla ett skäligt belopp tills felen är tillrättade, säger byggingenjör Charlotte Andersson, som driver Ingenia Byggkonsult AB.

Undantaget är om det exempelvis är längre leveranstider på vissa produkter som gör att man då får senarelägga de arbetena som påverkas av detta.

I Peters fall hamnade en del anmärkningar på Rörvikshus, men större delen av dem på Västanfors Bygg. Vi har försökt nå dem vid ett flertal tillfällen för att få en utförlig förklaring till varför det dragit ut på tiden, men endast mottagit ett kortfattat svar på den punkten i form av: “Man jobbar efter vissa tidsramar”.

Golv med färgskiftningar
Golvet har färgskiftningar. Foto: Peter
Golv
Så här ska golvet se ut enligt tillverkarens hemsida. Foto: Tarkett

Hoppas på en lösning

Peter har anmält både hustillverkaren Rörvikshus och byggentreprenören Västanfors Bygg och kräver där prisavdrag så att ett annat företag kan komma och åtgärda de brister som är kvar, alternativt att Rörvikshus tar på sig ansvaret för att åtgärda de sista felen och då med hjälp av en annan entreprenör än Västanfors Bygg.

– Helst vill jag inte ha med någon av dem att göra längre om det är möjligt. De har enligt mig inte gjort vad vi kommit överens om i våra avtal, vilket även besiktningsprotokollen visar, säger Peter.

Dock har Peter inte totalentreprenad, vilket gör att ansvaret för felen främst faller på just Västanfors Bygg (utöver sådant som felaktiga produkter och liknande). De har i sin tur rätt att få en chans att åtgärda dessa. Peter anser att den rätten är förverkad eftersom det gått så lång tid. Det återstår att se om ARN delar den uppfattningen.

– Att driva ett ärende via ARN är billigare än att driva det som ett civilrättsligt mål. Får man rätt så har entreprenören rätt att åtgärda sina fel, och det kanske är så infekterat att man inte vill släppa in dem igen i huset, säger Charlotte Andersson.

Hon säger även att det bästa man kan göra som konsument är att hålla inne slutbetalningen tills alla anmärkningar är åtgärdade.

– Det är alltid lätt att vara efterklok, men betala inte hela beloppet om inte allt är klart. Pengar är en stark motivationskälla för entreprenörer. Ju större belopp desto starkare motivation. Om man är osäker på hur mycket som kan innehållas efter godkänd slutbesiktning så kan man höra med besiktningsmannen.

Klinkergolv med färgfläckar i Rörvikshus
Färgfläckar på klinkergolvet. Foto: Peter

Bakgrund till Peters ARN-anmälan

Peters hus uppfördes 2016. Slutbesiktningen visade på ett 50-tal fel som behövde åtgärdas. En del av dessa åtgärdades sedan under de två följande åren, men arbetet drog ut mycket på tiden och efter två år fanns det fortfarande många fel kvar.

Vi frågar Charlotte Andersson om det finns några alternativ till tidsfristen på två månader.

– Med så många fel borde kanske besiktningsmannen valt att inte godkänna entreprenaden och då finns det ingen annan tidsfrist än det färdigställandedatum som avtalats, säger Charlotte Andersson.

Men eftersom den ändå godkändes är lagstadgad tid för åtgärd av besiktningsanmärkningar alltså två månader. 

Peter upplevde inte att det fanns en ambition att få färdigt huset. Han säger att han fick tjata på både hustillverkaren och byggfirman. Två år senare, vid garantibesiktningen i somras, tillkom ytterligare 60 brister i huset. 

5 exempel ur besiktningsprotokollet:

  • Flammiga taklister och dörrar samt flammigt tak
  • Lösa blandare och luckor som släppt i köket och badrum
  • Golv mot tvätt klinker saknas
  • Vågigt entrégolv och lutande entrétak
  • Golvparkett skiftar i färg

– Utöver de 60 bristerna i garantibesiktningen har jag även stött på andra fel, säger Peter. 

Han berättar att ett 20-tal eluttag har lossnat från väggen, och att när elfirman ifråga kom förbi för att installera ett uttag på vinden så var 5-6 eluttag inte längre jordade. Misstanken är att det varit hantverkare på plats som utfört försenade arbeten och därefter inte återställt dem korrekt. Elfirman fick därför göra om en hel del jobb på nytt.

Även Västanfors Bygg har som sagt varit på plats och åtgärdat ett stort antal fel under hösten då Peter bestämde sig för att hota med ARN och sätta hårt mot hårt. Han gav dem en deadline, men när den inföll fanns det fortfarande ett par punkter kvar som inte var klara och då fick han nog.

– Det är inte mitt jobb att påtala att Västanfors Bygg ska komma och göra klart sina anmärkningar. De har besiktningsprotokollet, de borde själva vara motiverade att följa upp och bli klara inom den tid som lagen föreskriver, säger husägaren.

Kritiken mot Rörvikshus

Peter bygger som sagt med delad entreprenad vilket gör att mycket av ansvaret vilar på honom som byggherre och de entreprenörer han skriver kontrakt med. Men han är även arg på hustillverkaren. Hans kritik mot denna är främst den information han fick inför husköpet. Enligt honom kände Rörvikshus till problematiken med Västanfors Bygg långt innan de rekommenderade dem. Vi hittar två liknande fall hos ARN samt en stämning till tingsrätten för ett hus som byggdes 2014. 

– Att andra husägare haft samma problem, och att de var mycket pådrivande för att jag skulle välja generalentreprenad istället för totalentreprenad tycker jag påvisar att de försökt fula sig. Enligt dem var det bara två olika typer av kontrakt men i praktiken skulle det inte bli någon skillnad för mig då de har en garanti på noll fel i deras hus, säger han.

Rörvikshus är mycket försiktiga med att uttala sig eftersom de befinner sig i en rättslig process. Men de säger att det är deras lokala representant som kommunicerar för- och nackdelar med olika kontraktstyper.

– Rörvikshus vet inte vad som sagts, föreslagits eller rekommenderats av lokal representant. Med totalentreprenad antar vi att du menar då Rörvikshus som hustillverkare, i tillägg till att sälja och leverera monteringsfärdigt husmaterial, även säljer och förmedlar byggföretagets tjänst för att utföra byggnation av huset som regleras i ett och samma kontrakt. En sådan lösning innebär normalt en tilläggskostnad i form av ett affärsmässigt arvode för förmedlad tjänst som en del köpare kanske inte tycker att det är värt, och därför väljer annat sätt att bygga sitt hus, säger Patrik Krondell, Rörvikshus.

En annan kritik Peter för fram mot företaget är att han fått tjata på dem för att trasiga saker ska bytas ut, för att det saknats saker i leveranserna och för att det inte funnits någon samordning mellan dem och byggentreprenören så att någon kunnat ta emot leveranserna och förvarat dem.

– Det är inte mitt jobb att tjata på Rörvikshus. Ta som exempel att de levererade ett premiumhus utan fågelband. Jag har fått stå och rensa bort fågelbon och betala Trygg Hansa för att göra detsamma, medan mina grannar med hus för 2 miljoner kronor har fågelband och slipper göra det. Nu har jag fått fågelband, men det är hela grejen att man köper ett premiumhus och så hanteras deras noll fel-vision under all kritik. Jag får tjata och tjata för att det ska hända något över huvud taget och många gånger svarar de inte ens.

Husägaren upplever att Rörvikshus har ett nonchalant beteende gentemot dem.

– De tänker inte på att vi har betalat fyra miljoner kronor för ett hus och i samband med försäljningen och i marknadsföring går ut och pratar om noll fel på besiktningar, ”bygg ditt drömhus” osv, sen sitter de med oavslutade affärer efter 2,5 år och visar ingen vilja att lösa situationen utan att dra det i långbänk. Om Rörvikshus hade tagit ansvar på riktigt så hade vi haft ett hus färdigt hösten 2016 men det hade krävts att de anlitar en seriös firma för att göra klart det som den firma som de rekommenderade lämnade efter sig, säger Peter.

Fler anmälningar mot Västanfors Bygg och Rörvikshus

Senaste 6 åren förekommer Västanfors Bygg och Rörvikshus hos Allmänna Reklamationsnämnden tre gånger. Ett ärende är ännu inte avgjort, det gäller husägaren i den här artikeln. De andra två ärendena gäller två ytterligare husbyggare som uppger samma bekymmer som vår intervjuperson, nämligen att:

  • Hustillverkaren och entreprenören skyller på varandra och inte åtgärdar besiktningsanmärkningar.
  • Att Västanfors Bygg med tiden slutar att svara när husägaren stöter på om att felen ska åtgärdas.

Bägge dessa ärenden avslutas utan beslut, den ena på grund av att parterna har träffat en uppgörelse och den andra för att husägaren dragit tillbaka sin anmälan – dock framgår inte orsak till detta.

Vi hittar även en stämningsansökan från ytterligare en husägare men denna gång till tingsrätten. Det handlar då om en husägare i mellersta Sverige som 2014 anlitat Rörvikshus för sitt husbygge, träffat avtal om totalentreprenad och som sedan fått Västanfors Bygg som entreprenör. Både under husbygget och vid slutbesiktning uppenbarar sig en lång rad problem, precis som hos Peter, vilka Västanfors Bygg aldrig åtgärdar trots flertalet uppmaningar. 

Husägaren håller inne cirka 300 000 kronor. Stämningsansökan inkommer under hösten 2018 och gör gällande att man stämmer på 1 280 000 kronor samt ytterligare 25 000 kronor, en summa som en oberoende byggfirma angivit att det kommer att kosta att ordna alla fel. Rörvikshus å andra sidan kräver kunden på de återstående 300 000 kronorna och motsätter sig både åtgärdande av fel och utgivande av ersättning.

Tingsrätten har ännu inte behandlat stämningen, men det är genomgående tydligt att det är samma problematik som upprepar sig i samtliga ovanstående fall - nämligen att Västanfors Bygg husbyggen då och då drar på sig en stor mängd besiktningsanmärkningar. Det står även klart att när Västanfors Bygg får besiktningsanmärkningar åtgärdar de inte alltid dessa och att Rörvikshus i dessa fall inte gör sitt yttersta för att hjälpa kunden till en lösning. Det är oklart om problemet är förknippat med vissa underentreprenörer eller varför situationen uppstår. 

Vi kan även konstatera att Rörvikshus har känt till problematiken i flera år utan att det blivit någon skillnad i deras arbetssätt när det gäller den här byggentreprenören. De säger dock mejlledes att det handlar om en lokal representant och att de inte vet vad som sagts.

– Rörvikshus jobbar ständigt med att förbättra rutiner för att leverera felfritt och på bästa sätt hantera eventuella reklamationer och avhjälpa fel som vi har ansvar för i enlighet med vårt avtal med köparen.

Västanfors Bygg säger i sin tur att de anser att Peter ljuger, är ute efter pengar och att smutskasta dem. Vidare anser de att de belopp som han angivit i sin ARN-anmälan är överdrivna.

Peter själv hoppas på att ARN ska leda till en lösning så att de kan lämna detta bakom sig.

– De har haft alla chanser att komma hit och beta av alla besiktningsanmärkningar, chans på chans på chans. Nu fick jag nog.

Peter är ett fingerat namn. Husägaren har valt att vara anonym.