Trendbrott: Elnätspriserna sjunker

För första gången på flera år så sjunker elnätsavgifterna i landet som helhet.

Elnätsavgift, medelvärde för Sveriges kommuner.

Elnätsavgift, medelvärde för Sveriges kommuner. Grafik: Nils Holgersson-gruppen

Elnätspriserna har ökat kraftigt under många år, men enligt senaste rapporten från Nils Holgersson-gruppen ses nu ett trendbrott. Förra året minskade elnätspriserna nämligen med 0,4 procent.

– Vi har i ett flertal år pekat på orimliga höjningar av elnätsavgifterna. I år ser vi för första gången på fem år att den uppåtgående kurvan har brutits, vilket är en mycket god nyhet för de svenska hushållen, säger Hans Dahlin, ordförande Nils Holgerssongruppen.

Sjunkningen gäller i riket som helhet, men det är stora lokala variationer. I vissa kommuner har elnätsavgifterna istället höjts. 35 procent av landets kommuner har sett en höjning som är större än konsumentprisindex (0,6 procent).

– Det handlar om stora ökningar av avgiften från ett år till ett annat och kan slå hårt mot enskilda hushåll. Den här ryckigheten är precis det vi behöver komma bort ifrån – eventuella höjningar av avgiften bör göras jämnare över tid, säger Hans Dahlin.

Ur rapporten: "Vattenfall och Ellevio har i stort ett oförändrade priser jämfört med föregående år medan E.ON har sänkt elnätsavgifterna med i medeltal 7  procent i de kommuner som man är huvudleverantör i.  Under den senaste femårsperioden sedan 2015 har elnätsavgiften höjts med 36 procent för Vattenfall, 28 procent för E.ON och 10 procent för Ellevio. I övriga kommuner, där den absoluta merparten är kommunalt ägda, har priset ökat med 18 procent."

Från och med i år finns en ny elnätsreglering på plats som man hoppas ska stärka trendbrottet man sett 2019. 

– Den nya regleringen ska ge mer välavvägda intäktsramar för elnätsföretagen. Nu är det viktigt att den behålls och efterlevs så att inte elnätspriserna börjar skena iväg igen, säger Hans Dahlin.