Grannar har rätt att överklaga Attefallshus

Ett Attefallshus.

Ett Attefallshus. Foto: Jabo

PBL säger att Attefallshus inte kan överklagas men HD slår fast att detta strider mot de mänskliga rättigheterna.

Tanken med Attefallshusen var att du i väldigt stor utsträckning skulle kunna bygga dem oavsett vad grannar och byggnadsnämnd tycker. Bland annat skulle grannar inte kunna överklaga dem, detta skrevs till och med in i Plan- och Bygglagen (PBL). Nu har dock Högsta Domstolen slagit fast att detta strider mot de mänskliga rättigheterna.

– Domstolen menar ju att det måste finnas en klagorätt med tanke på Europakonventionens regler och de reglerna ska vi följa, säger Marie Gerrevall vid mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt till Dagens Nyheter.

Det innebär att vi har en ny rättspraxis för överklaganden av Attefallshus som säger att grannar kan överklaga, detta helt i strid mot PBL - men framöver kommer PBL förstås att justeras. Man ska alltså som granne kunna överklaga startbeskedet. Därför kan det vara bra att prata med grannarna om du planerar att bygga ett Attefallshus i sommar.