Fritidshus förlängdes utan vindskydd

Beställde förlängning av fritidshus men den gjordes utan vindskydd, och rötskadat virke lämnades kvar i knuten.

En privatperson i Stockholm fick anlita ett ny byggfirma för att åtgärda ett annat företags fel. Husägaren hade beställt en förlängning av sitt fritidshus och bygge av ett badrum till ett värde av strax över 750 000 kronor. En tid efter att arbetet var klart upptäckte han sprickor både i badrummet och i fasaden.

- Det visade sig att det inte fanns något vindskydd eller spärr bakom panelen och att rötskadat virke hade lämnats kvar i knuten och inte ersatts, vilket medförde risk för att taket skulle skadas, skriver fritidshusägaren i en anmälan som denna gjort till Allmänna Reklamationsnämnden.

Företaget och husägaren lyckades inte komma överens. Företaget själva säger att de anser sig ha uppfyllt sina förpliktelser. Vidare säger man sig inte ha fått tillräcklig information om felen.

Detta håller dock inte Allmänna Reklamationsnämnden med om. De skriver i sitt beslut att informationen i reklamationen var fullt tillräcklig och att företaget därmed borde ha åtgärdat felen.

- Det framgår av den utredning som NN åberopat att tjänsten inte är fackmässigt utförd. Det gäller bl.a. fasadpanelen och rötskadat virke i timmerknut. Företaget är ansvarigt för felen, men har inte erbjudit sig att åtgärda dessa på egen bekostnad. NN är därmed berättigad till ett prisavdrag som svarar mot felen.

Prisavdraget anges till cirka 35 000 kronor, samma summa som fritidshusägaren fått betala en annan firma för att åtgärda felen.