ARN: Byggföretag bör måla om fasad

En husägare och ett byggföretag tvistar om fasadmålning är fackmässigt utförd eller ej.

Fasadmålningen utfördes i Flen.

Fasadmålningen utfördes i Flen. Foto: Google Maps

Ett byggföretag i Sparreholm har fått bakläxa av Allmänna reklamationsnämnden. Byggföretaget målade 2016 om en fasad hos en husägare, men husägaren var missnöjd med arbetet. Hon upptäckte att färgen börjat flaga redan efter ett år, och att vissa ytor inte hade målats alls.

Företaget ifråga hörsammade hennes reklamation och kom ut för att åtgärda felen. Men efter att husägaren undersökt saken vidare såg hon att det fanns fler platser där färgen flagnade och att det uppstått rötskador.

Hon tog ut en besiktningsman som bekräftade att tjänsten inte var fackmässigt utförd, men byggfirman delade inte husägaren och besiktningsmannens bild. De ansåg att besiktningsmannen inte varit opartisk, och att bedömningen av fasaden var felaktig. Fallet landade därför slutligen hos Allmänna Reklamationsnämnden.

- I det här fallet rör det sig om små lokala släpp som beror på för tätt byggd altan mot fasad och inte tillräckligt bra utförda fasadlagningar som orsakar inträngning av regn. Det finns även en del ”upphackade sår” i fasaden som NN själv har utfört p.g.a. att hon kände sig orolig. Företaget har försökt avhjälpa de uppkomna felen under garantitiden. Arbetet utfördes på ett fackmässigt sätt. NN anlitade en konsult som hade anmärkningar på tjänsten men konsulten var dock inte opartisk, skriver JBG S-Holm som svar på husägarens anmälan.

Husägaren har begärt att få tillbaka pengarna - cirka 110 000 kronor - för tjänsten, men nämnden menar på att företaget först har rätt att försöka avhjälpa felen. Därför blir beslutet att de bör åtgärda felen. De bör även täcka kostnaden för besiktningen.

- Besiktningen har varit en förutsättning för att NN skulle vinna gehör för sin reklamation. Företaget är därmed skyldigt att ersätta henne för besiktningskostnaden, skriver Allmänna Reklamationsnämnden.