Byggahus.se

Hus på min tomt

24k läst  84 svar

 1. M
  Medlem Nivå 7
  Jag sympatiserar verkligen med det, men kan du peka på en källa, rättsfall eller liknande som styrker det? Jordabalken verkar ju säga att ett servitut överhuvudtaget inte kan vara muntligt...
   
 2. M
  Medlem Nivå 7
  Och ovan menar jag då alltså bara hur det muntliga servitutet står på "egna ben".
  [Om servitutsrätten redan tagits i anspråk och det har placerats byggnader (som i denna tråd) eller anläggningar på den främmande marken så antar jag att detta kan styrka rätten till fortsatt nyttjande.]
   
 3. H
  Medlem · Nivå 4
  Innan 1972 och jordabalkens införande fanns inte formkravet att servitut skulle vara skriftligt. Servitut efter det måste vara skriftliga.
   
 4. M
  Medlem Nivå 7
  Ah tackar, det var ju ett jättefint klargörande (y)
  Om man kan påvisa att det muntliga avtalet gjordes före 1972 så är det alltså giltigt och "ärvs" även av efterföljande fastighetsägare. Och om det blir oenighet om servitutets existens så handlar det då främst om säljaren av den belastade fastighetens upplysningsplikt gentemot den nya ägaren, och inget som den härskande fastigheten behöver ansvara för?
   
 5. Nötegårdsgubben
  Husägare · Nivå 16
  Säljs fastigheten utan kända servitut så faller servituten. Det är därför man bör skriva in servitut hos lantmäteriet, då betraktas de alltid som kända.

  Härskande fastighet har förvisso kvar sin rätt gentemot säljaren av en tjänande fastighet med servitut, men när denne inte äger fastigheten längre finns bara en skadeståndsrätt kvar. Det här gäller iofs liks för skriftliga som gamla muntliga servitut, de senare är bara svårare att bevisa att de ens finns.
   
 6. D
  Medlem · Nivå 18
  I det här fallet var ju bodens ägarförhållande känt vid köpet.
   
 7. S
  Medlem Nivå 1
  Den kryssade linjen är den gamla gränsen och gäller inte längre och de nya fastigheterna A och B och samfälld väg bildades. Runda små ringar visar nya tomtrören. Inringade kartan är helt och hållet efter lantmäteri förrätningen ligger i lotten( tomten) A.
   
 8. H
  Medlem · Nivå 4
  Det gäller inte heller alltid men risken är klart överhängande.
   
 9. M
  Medlem Nivå 7
  Vilka omständigheter är det som kan avgöra om dessa servitut (muntliga före 1972 eller oregistrerade skriftliga) fortsätter gälla även om ny ägare av belastad fastighet inte blivit upplyst om dem vid köpet?
   
 10. H
  Medlem · Nivå 4
  I 7 kap. 11 § jordabalken framgår att en säljare är skyldig att göra ett förbehåll gentemot en köpare om det finns en oinskriven rättighet. Köparen kan vara i ond eller god tro avseende en oinskriven rättighet, 7 kap. 14 § jordabalken. Den bestämmelsen gäller även för servitut som tillkommit innan jordabalkens införande (då t.ex. kravet på skriftlighet inte fanns) genom 36 § lag om införande av nya jordabalken (JP).

  Det kan vara alltså vara så att om ett förbehåll inte gjorts om ett servitut kan köparna vara i ond tro. D.v.s. de visste om att det fanns ett servitut - då blir det gällande mot köparna. Om köparna inte kände till servitutet ska det bedömas om de borde äga kännedom om servitutet. Vad som föranleder om köparen borde känna till om en rättighet finns skulle kunna vara faktiska förhållanden på platsen, en tydlig väg upp till grannens hus t.ex. Något förenklat ...