Byggahus.se

Hus på min tomt

 1. Nötegårdsgubben
  Skogsägare · Nivå 19
  Anledningen att krångla till det är att TS vet att det är grannens byggnad. Att det kanske skulle gå att ljuga sig ur den situationen är inte detsamma som att det är rätt eller bra att göra det.
   
 2. Jarlingar
  Allvetare · Nivå 13
  Fem minuter hjullastare med gafflar...

  Nästa gång man träffar grannen..
  "vad skönt att ni äntligen flyttade Boden"..:rolleyes:(y)
   
  • Laddar…
 3. T
  Medlem Nivå 1
  Man kan inte flytta eller riva en byggnad som tillhör någon annan, även om det står på din tomt, såvida det inte byggts olovligen, vilket det uppenbarligen inte gjorts i detta fall. Det är juridiskt solklart. Servitut kan vara muntligt, även om det numera alltid registreras i samband med bygglov. Och det går inte att säga upp ensidigt.
  Du har visserligen rätt till tomthyra för plätten som uthuset står på, men den måste vara skälig.
  Det enda du kan göra är att försöka komma överens med ägaren av uthuset, om att flytta eller riva och dela på kostnaderna för det. Värdet borde inte vara mer än några tiotusenlappar, ungefär vad en rimlig tomthyra borde ligga på för alla år det stått där (dock svårt att begära hyra retroaktivt). Om det inte går att få till en överenskommelse rent praktiskt med frånvarande ägare kan det bli nödvändigt med juridisk hjälp för att komma någonstans med pappersarbete.
   
 4. harry73
  Allvetare · Nivå 23
  Fel, fel, fel. Servitutet ska registreras för att följa med vid överlåtelse. Om inte ska säljaren VID köpetillfället underrätta köparen om servitutet. Jag skulle då rekommendera att skriva in det i kontraktet, så att det är bevisbart och rekommendera att registrera servitutet.
  Muntliga servitut kan du glömma, och är servitutet inte registrerat överlever det inte många fastighetsöverlåtelser.
   
 5. D
  Besserwisser · Nivå 22
  Nej servitut innehåller inte hyresdelar.
   
 6. Cruzze
  Medlem Nivå 7
  Är det inte så att muntliga avtal om servitut, om det nu är så i detta fall, bara gäller mellan de som ingått överenskommelsen och då upphör vid ägarbyte om det inte görs om till skriftligt?
  /Cruzze
   
 7. D
  Besserwisser · Nivå 22
  Nej.
   
 8. M
  Medlem Nivå 8
  Kan du utveckla, Daniel 109?
  Enligt detta svar från jurist
  https://lawline.se/answers/giltighet-servitutsavtal
  så gäller följande:

  1) Muntligt avtalsservitut
  Upphör vid ägarbyte.

  2) Skriftligt avtalsservitut ej registrerat i fastighetsregistret
  Gäller normalt efter ägarbyte men har svagare skydd om ny ägare ställer sig på tvären.

  3) Skriftligt avtalsservitut inskrivet i fastighetsregistret
  Gäller efter ägarbyte.

  Sedan är det ju intressant att många (inklusive Lantmäteriets kundtjänst) säger att avtalsservitut automatiskt upphör även i fall (2) :D
   
 9. D
  Besserwisser · Nivå 22
  Jag vill hävda att muntliga avtal gäller. Under förutsättning att köparen blivit informerad om att de finns vid köpetillfället.
   
 10. M
  Medlem Nivå 8
  Så till skillnad från Lawline-texten (inkluderad nedan) så menar du alltså att den tjänande fastighetens nye ägare är skyldig att ingå servitut om hen blir informerad om det nuvarande muntliga servitutet. I vilket skede behöver nye ägaren bli informerad - före eller efter köpet?

  "Ett muntligt servitutsavtal om rätt att få hämta vatten mellan den tjänande fastigheten (dvs. den som låter annan ägare viss rätt till fastigheten) och den härskande fastigheten (dvs. den fastighet som får rätt till servitutet) är endast giltigt mellan avtalsparterna. Detta innebär att servitutsavtalet är giltigt mellan dem som ingick avtalet. I denna situation betyder det att om den tjänande fastigheten byter ägare har den nya ägaren ingen skyldighet att på nytt avtala om servitutet i fråga. Den nya ägaren kan om denne vill ingå ett nytt muntligt servitutsavtal som då gäller mellan dessa avtalsparter."
   
 11. D
  Besserwisser · Nivå 22
  Före köpet. Det är ju en faktor dom påverkar fastighetens värde.
   
 12. M
  Medlem Nivå 8
  Men är det alls ett avtalsservitut som vi pratar om, och inte bara ett "avtal"?
  Jordabalken 14 kap, 5 § https://lagen.nu/1970:994#K14P5S1 säger ju att ett servitut ska vara skriftligt?
   
 13. M
  Medlem Nivå 3
  I detta fall har vi, Meekael, bara, vid köpet, fått informationen "boden står på vår tomt". Ingen information om avtal, servitut eller andra överenskommelser verkar föreligga utan att bodens existens på vår tomt verkar bero på den nya tomtgräns som uppstod vid förvärvet av den övre delen av tomten (1) på kartan.
   
 14. D
  Besserwisser · Nivå 22
  Men du fick innan köpet information om att boden tillhör grannen. Då är det nog svårt att bara vräka bort den. Du köpte ju fastigheten medveten om boden.
   
  • Laddar…
 15. H
  Medlem · Nivå 5
  För att korrigera påståenden om muntliga servitut. Sådana servitut upphör inte per automatik vid fastighetsöverlåtelse.