Förslag: Kräv bygglov för attefallshus

Bygglovsutredning föreslår att det ska krävas bygglov för attefallshus tänkta som bostäder.

Attefallshus kräver i dagsläget endast en bygganmälan. Detta för att förenkla processen och få fler att vilja bygga. Men en följd av detta är att grannar inte kan överklaga.

Detta kan dock komma att ändras. I en bygglovsutredning som presenterades för regeringen igår finns förslag med om att göra attefallshus bygglovspliktiga - dock endast om de ska användas som bostäder. Ska de istället användas i annat syfte vill man införa lättnader och slopa anmälningsplikten.

Orsaken till att just attefallshus som används som bostad får förslag om stramare regler, uppges vara för att dessa påverkar grannar och allmänhet i större utsträckning. Då är det viktigt att folk har möjlighet att säga sitt.

Förslaget är en del i en större bygglovsutredning som sett över regelverket.

- Syftet är att skapa ett enklare, effektivare och mer ändamålsenligt regelverk som samtidigt säkerställer angelägna allmänna och enskilda intressen och ett långsiktigt hållbart byggande av bland annat bostäder, skriver regeringen.