Ska bli enklare att bygga komplementbostad - anmälan slopas

Framöver slipper troligen den som ska bygga komplementbostad att först göra en bygganmälan till byggnadsnämnden.

Medlemmen absolutjohans attefallshus.

Medlemmen absolutjohans attefallshus. Foto: absolutjohan

Regeringen har lämnat över ett förslag om att slopa kravet på anmälan när man ska bygga komplementbostad eller inreda en till bostad i sitt hus. Kravet på bygganmälan innebär ett extra moment, då husägaren måste ta fram dokumentation och sedan invänta startbesked. Detta vill man komma runt med det nya förslaget.

– Det krävs olika åtgärder för att möta behovet av bostäder i Sverige. Med detta förslag blir det ännu enklare att bygga komplementbostadshus eller inreda ytterligare en bostad i sitt enbostadshus. Förslaget ger fastighetsägare mer frihet att bestämma hur den egna fastigheten ska utvecklas och kan stimulera till ökad privatuthyrning, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Om förslaget går igenom tas kravet om anmälan bort på bygge av attefallshus, ändring av komplementbyggnad till komplementbostadshus och inredande av extra bostad i enbostadshus. Däremot behöver man fortfarande anmäla om man ska installera avlopp, vatten eller ventilation i en byggnad.

Förslaget kommer som en promemoria och blir en del av den pågående bygglovsutredningen som just nu bereds inom regeringskansliet.