Attefallshus

Bygg nytt större med attefallsreglerna

Medlemmen callering byggde ett riktigt stort hus.

Medlemmen callering byggde ett riktigt stort hus. Foto: callering

Attefallshus och friggebod är inte bara till för den som redan har ett hus. Reglerna kan vara väldigt bra att utnyttja också för den som bygger nytt hus och har en begränsad tillåten byggyta.

Reglerna om attefallshus kom till främst för att det ska vara enkelt att skapa fler, enklare bostäder i redan tätbebyggda villakvarter. Men du kan ha stor nytta av reglerna även om du ska bygga nytt hus.

Charlotte Andersson

Charlotte Andersson

Om du behöver bygga ett större hus än vad som är tillåten byggyta på tomten enligt detaljplanen, kan du förlägga något rum till en separat byggnad nära huset. Det kan vara ungdomarnas rum, gästrum, förråd eller liknande. De 25 kvm som du får med attefallshuset och de 15 kvm du får bygga som friggebod räknas inte in i den totala byggytan – som ju ibland är begränsad i detaljplanen. Du har alltså 40 kvm till som du får bygga på, utöver den maximalt tillåtna byggytan.

Reglerna om attefallshus och friggebodar

Attefallshus och friggebodar är i de allra flesta fall bygglovsbefriade. Vissa undantag finns så som i områden som har en speciellt bevarandevärd miljö, ligger nära anläggningar som hör till försvarsmakten eller strandnära. Därför bör du höra med din bygglovsavdelning vad som gäller för den aktuella tomten.

Tomten måste vara en villatomt och det måste stå ett bostadshus på tomten. Inget hindrar dock att man direkt efter färdigställandet av en nybyggd villa direkt anmäler att man tänker bygga attefallshus. Det går dock inte att bygga varken attefallshus eller friggebod på en bostadsrättsföreningstomt där flera hushåll är registrerade, även om föreningen består av enfamiljshus.

Det gäller också att man är sams med sina grannar eftersom du endast får bygga närmare än 4,5 m till tomtgräns om de gett sitt medgivande. Se till att få detta skriftligt!

Om attefallshuset ska bebos av någon som ska mantalsskriva sig på adressen skall byggnaden göras handikapptillgänglig, vilket kan vara bra om man vill hyra ut på längre sikt.

Glöm inte att attefallshuset, till skillnad från friggeboden, måste anmälas till kommunen och att det krävs ett startbesked för att få börja bygga. I princip ställs samma tekniska krav på attefallshuset som på ett bygglovspliktigt fritidshus så räkna med att ta fram lite ritningar på konstruktionen och vvs. I de flesta fall kan det också krävas att du måste anlita en kontrollansvarig.  Räkna med att det förmodligen kommer att kosta som ett fritidshus att bygga ditt attefallshus. Den enda utgiften som försvinner är just bygglovskostnaden.

Läs mer

Attefallshus - regler och priser
Attefallshus kan ge 40 000 kr per år
Husmodeller attefallshus