Forskning visar på brister i fördelarskåp

Fördelarskåpen ifråga.

Fördelarskåpen ifråga. Foto: RISE

Det är svårt att installera rördragning och fördelarskåp perfekt och det finns risk för läckage.

Fördelarskåp för rördragning har blivit en populär installation, men man har också misstänkt att det funnits en del brister hos dessa. Länsförsäkringars forskningsfond har därför tillsammans med tillverkarna av fördelarskåp och Säker Vatten gett forskningsinstitutet RISE i uppdrag att undersöka saken. Resultatet från undersökningen visar att det är svårt att göra en perfekt och tät installation vilket riskerar leda till läckage.

RISE lät tillverkarna själva överse installationen som en erfaren VVS-montör genomförde. Men så goda förutsättningar är det sällan i verkligheten. 

- Ofta är flera entreprenörer involverade i byggprocessen, vilket gör att förutsättningarna för att montera skåpen rätt och dra rören optimalt inte är de bästa. Om en genomföring kommit snett är det svårt att rätta till i efterhand, säger Fredrik Runius, teknikansvarig hos Säker Vatten.

Nu ska man tillsammans verka för att fördelarskåpen blir säkrare och mer robusta.