Byggahus.se
Underbart. Målvakter i elinstallationer bolag. Vore intressant att få veta det procentuella siffran då det innebär att ingen av de anställda alltså är behöriga. Dvs firmor med hemmapulare :)
Detta var exakt det jag misstänkte när de nya reglerna presenterades.
 
Detta var exakt det jag misstänkte när de nya reglerna presenterades.
Ja, det är svårt att tolka det på något annat sätt än att tanken med regelverket är att detta skall vara fullt tillåtet.
Inte konstigare än att min revisor är revisor i 214 bolag.
 
För att göra systemet med behörighet och möjligheten att kontrollera om en elinstallatör är behörig enklare och lättare att förstå för vanliga människor som anlitar dessa indirekt eller direkt.

Om man börjar förklara att behörighet numera heter auktorisation, men att eöinstallatörer inte behöver vara auktoriserade, så hamnar man lätt i en lång förvirrande diskussion.
 
Det är firman som har auktorisationen och montören arbetar under ett egenkontrollprogram som alla i företaget arbetar efter. Däremot måste montören ha utbildning.

Tidigare var det någon i elfirman som satt på behörigheten.

Så vad är skillnaden?
 
@Putte 9497 Nej, det är inte företaget som är auktoriserat. Företaget är "registrerat" och för att bli registrerat måste det finnas en "Elinstallatör för regelefterlevnad". Han/hon måste vara auktoriserad av Elsäkerhetsverket. Begreppet "Behörig Elinstallatör" är gammalt, och är numera ersatt av "Auktoriserad elinstallatör". Man ansöker om auktorisation och måste då uppfylla vissa krav. Auktorisationen är personlig och har ingen koppling till något företag. För att registrera ett företag behövs ingen ansökan; elinstallatör för regelefterlevnad kan göra en direktregistering i myndighetens register.
 
@Putte 9497 Nej, det är inte företaget som är auktoriserat. Företaget är "registrerat" och för att bli registrerat måste det finnas en "Elinstallatör för regelefterlevnad". Han/hon måste vara auktoriserad av Elsäkerhetsverket. Begreppet "Behörig Elinstallatör" är gammalt, och är numera ersatt av "Auktoriserad elinstallatör". Man ansöker om auktorisation och måste då uppfylla vissa krav. Auktorisationen är personlig och har ingen koppling till något företag. För att registrera ett företag behövs ingen ansökan; elinstallatör för regelefterlevnad kan göra en direktregistering i myndighetens register.
Varje elfirma ska ha en auktoriserad installatör.

Varje firma ska ha ett egenkontrollprogram för de som gör elinstallationsarbete.

Elmontören som utför elarbetet behöver inte vara auktoriserad