Värme

Elpriserna sjunker tack vare nederbörden

Elpriserna sjunker tack vare nederbörden

Elpriserna ligger fortfarande högre än vid samma tidpunkt i fjol, men har börjat minska.

Det har regnat en del sista månaden vilket har fått ner elpriserna på lägre nivåer. Enligt Elskling.se ligger nu fyllnadsgraden för vattenmagasinen över normalnivå, vilket gör att priserna kan pressas.

- Elpriserna har gått ner kraftigt sedan i vintras och det gynnar främst konsumenter med rörligt elavtal. Nedgången i råvarupriser har också gjort fastprisavtalen något billigare. Hushållen tecknar idag ett fastprisavtal med en bindningstid på 12 månader till cirka 1,5 öre/kWh lägre jämfört med hur priset låg för en månad sedan, fortsätter Faraz Azima, vd för Elskling.se.

Dock är priserna fortfarande högre än vad de var i fjol vid samma tidpunkt - medelspotpriset ligger 8 procent högre för att vara exakt.

Fortsätter det att regna kommer elpriserna även fortsatt att ligga relativt lågt. Även kärnkraften går bra, och förväntas gå med full kraft från och med juni. Men blir det en torr sommar kan priserna ändå stiga igen.