Spisen vanligast orsak till elrelaterade dödsbränder

Felanvändning av spis och spishäll stod för ett tiotal dödsfall i fjol enligt färska siffror från en ny studie som Elsäkerhetsverket låtit genomföra.

Spisen utgör största risken för bränder med dödlig utgång, detta visar data som Elsäkerhetsverket tagit fram. Det handlar framför allt om felanvändning av spis och spishäll. Dock framgår det inte på vilket sätt.

Elbränder med dödlig utgång till följd av fel på utrustning rent generellt är näst vanligast. Det handlar då, i samtliga fall utom ett, om fel i själva produkten - inte i installationen av den. 

Statistiken är ny och ska ingå i ett register som ska hjälpa myndigheterna att förstå orsaken bakom dödsbränder. Detta för att man ska kunna arbeta mer proaktivt. Än så länge finns bara data för 2022 tillgängligt.

- Att bara analysera statistiken för ett år ger en osäker bild och det krävs åtminstone en femårsperiod för att kunna se trender över tid. Det vi kan se utifrån den här mindre studien är att fokus för att minska antalet dödsbränder i första hand bör ligga på felanvändning av spis, parallellt som vi fortsätter arbetet med att marknadskontrollera elprodukter, säger Mikael Carlson, teknisk expert på Elsäkerhetsverket.