Vi har dålig koll på el-förbrukningen

Vi har dålig koll på el-förbrukningen

Många svenskar saknar idag en god översikt över sin el-förbrukning, det visar en undersökning gjord av SIFO.

En riksundersökning från SIFO visar att nästan hälften (45 procent) av alla människor under 30 år har dålig koll på sin årliga el-förbrukning, samma siffra för svenskar oavsett ålder är också hög och ligger på 27 procent. Dock vill en fjärdedel av de tillfrågade gärna lära sig mer.

Ännu fler är det som oroar sig över att el-priset ska stiga, speciellt i gruppen husägare. Av de tillfrågade personerna boendes i hus var det 42 procent som oroade sig för stigande el-priser, samma siffra oavsett boende var 33 procent vilket också är intressant i och med att nästan lika många uppgav att de har dålig koll på sin förbrukning.

Dock verkar de flesta vara medvetna om hur de kan spara el med enkla medel, 64 procent tyckte att det var lätt eller ganska lätt att göra det.

Sammanfattningsvis visar undersökningen att många svenskar oroar sig över de kostnader som el-förbrukningen och stigande priser medför och skulle vilja ha mer kött på benen när det kommer till el-priser, men att många idag saknar koll på sin egen el-förbrukning.