TV-avgiften höjs efter årsskiftet

TV-avgiften höjs efter årsskiftet

Radio- och TV-avgiften höjs med 2,6 procent.

Riksdagen har klubbat igenom en ny höjning av Radio- och TV-avgiften. Nästa år blir den 60 kronor dyrare, vilket motsvarar en höjning på 2,6 procent. Detta eftersom det blir allt färre licensbetalare.

– Det görs för att det finns ett underskott på rundradiokontot, och då finns det en risk att det skadar eller drabbar public service-bolagen negativt framöver, säger Kristoffer Talltorp pressekreterare för kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

I dagsläget är den årliga avgiften 2 340 kronor. Den nya summan landar alltså på 2 400 kronor. Förra höjningen låg på 120 kronor.

Det finns ett förslag om en public service-skatt som är tänkt att kunna ersätta radio- och TV-avgiften. Det införandet skulle i så fall ske först 2019.