Smarta hem, Smart hem, larm & bevakning, El & Teknik

Säkrare hus med bra larm och lås

Det finns många typer av larm att välja bland och vilket du bör välja beror bland annat på hur du bor och vilka behov du har. Men grunden i all säkerhet är bra dörrar och lås, tillsammans med god kontakt med dina grannar.

Säkrare hus med bra larm och lås

Brottsförebyggande rådets (BRÅ) statistik visar på att antalet villa- och radhusinbrott minskar. 2005 anmäldes 10 145 inbrott och inbrottsförsök, vilket i jämförelse med 2000 innebär en minskning med omkring 11 procent.

Går man tillbaka till mitten av 80-talet har bostadsinbrotten totalt minskat med drygt 30 procent. En anledning till detta, menar Jan-Peter Alm på Stöldskyddsföreningen (SSF), är en ökad medvetenhet kring säkerhet.

Det finns exempelvis idag omkring 150 000 - 200 000 villalarm installerade i Sverige och intresset ökar. Men samtidigt tror Jan-Peter Alm att de minskade inbrotten även beror på ett förbättrat mekaniskt skydd, framför allt när det kommer till säkerhetsdörrar och lås.
– Ett bra mekaniskt skydd är grunden i all säkerhet, tillsammans med en god kontakt med sina grannar. Med godkända lås och dörrar förebygger man mycket.

Huvudsyftet med ett larm är att det ska verka avskräckande och påkalla uppmärksamhet. Samtidigt finns det en mängd olika typer av villalarm att välja mellan och det är viktigt att lägga ner stor omsorg i sitt val.

Till att börja med ska du ställa dig frågan kring om du vill vara ansluten till en larmcentral eller vill ha ett lokallarm. Är man ansluten till en larmcentral larmar de i sin tur väktare eller polis. Ett lokallarm fungerar mer avskräckande med exempelvis ljud och ljus.

– I slutändan finns det inget som är bättre än åtgärd, så därför är ett centralanslutet larm att föredra. Visst är lokallarm avskräckande men det måste ju även hända något, menar Jan-Peter Alm.
Larmsystem kan vara trådlösa eller trådbundna och utlösas på olika sätt.

Ett vibrationslarm reagerar när någon bryter sig in. Ett magnetlarm monteras på antingen dörr eller fönster och slår larm om kontakten bryts. Ett så kallat IR-larm, rörelsedetektorer, reagerar i sin tur på kroppsvärme och rörelse. Rörelsedetektorerna placeras strategiskt på olika platser i huset. De två vanligaste lösningarna är magnetkontakter och rörelsedetektorer, men det finns även fler komponenter som rök-, vatten- och glasdetektorer.

Viktigast av allt när det kommer till val av larm är att man ser till vilka behov man har och hur man bor. Bor man exempelvis ödsligt och utan intilliggande grannar gör ett lokallarm ingen större nytta. Har man husdjur hemma måste man ta hänsyn till det med hjälp av speciella rörelsedetektorer beroende på hur stort djuret är.
– Det finns speciella rörelsedetektorer för hundar som väger ända upp till 36 kg, berättar Anders Gustavsson på Swelarm, en branschorganisation för larmleverantörer.

Larm säljs antingen som separata komponenter eller som paketlösningar med centralenhet med uppringare, en kontrollenhet där man knappar in en kod för att aktivera eller stänga av larmet och diverse komponenter som exempelvis rörelsedetektorer. Vanligast är paketlösningar, men här måste man många gånger komplettera med fler detektorer eller annan utrustning, exempelvis kamera. Kostnaden för larm varierar från 0 till 5000 kronor för enheten. Därtill kommer en månadsavgift på mellan 80 till 300 kronor i månaden.

– Larmköpen påminner idag om mobilinköp. En del företag erbjuder enheten för i stort sett ingenting men tar istället ut en högre månadsavgift. Det är viktigt att se på kostnaderna över ett längre perspektiv, då det ibland kan löna sig att köpa enheten direkt istället för en höjd månadsavgift, säger Anders Gustavsson.

Har du väl installerat ett larm är det viktigt att visa det med hjälp av exempelvis varnande klisterdekaler.
– Ser tjuven att ni har larm kan det verka avskräckande, beroende på hur ni bor, säger Jan-Peter Alm men menar samtidigt att klisterdekaler idag kanske inte är lika avskräckande som de var förr.

Det finns såväl avancerade som enkla larmlösningar. Normalt sett slår du på ett larm via en knappsats när du lämnar huset. Det finns även varianter där man fjärrstyr larmet via exempelvis telefon, fjärrkontroll eller timer. Anders Gustavsson på Swelarm hävdar att det finns lösningar för alla människor, oavsett teknisk kunskapsnivå.
– Den enklaste modellen innebär att man larmar på genom att helt enkelt sätta nyckeln i dörren och låsa.

Det finns många larminstallatörer på marknaden, såväl lokala som landstäckande. Rekommendationen från bland annat SSF är att du begär offerter från ett par olika larminstallatörer. Det finns både certifierade och ocertifierade installatörer. För att bli certifierad ställs det vissa krav på firman vad det gäller bland annat organisation, lokal, service och kompetens. Jan-Peter Alm rekommenderar att man vänder sig till en certifierad installatör som kan ge professionell hjälp, göra en saklig analys i ditt hem och som använder godkända larmprodukter.

Det förekommer även så kallade dörrförsäljare som kommer hem till dig oaviserat och erbjuder larminstallationer. Det avråder såväl Swelarm som SSF ifrån.
– Det är viktigt att du känner trygghet för din installatör då ni kommer att hålla kontakten även i fortsättningen för service och uppgraderingar, säger Jan-Peter Alm.
Kontakta ditt försäkringsbolag innan du väljer larm. Vissa bolag sänker självrisken eller försäkringspremien om larmet är godkänt av bolaget och monterat av en certifierad installatör.

För att vara säker på att man får vad man betalar för rekommenderar SFF att man kontrollerar följande frågor med det installationsföretag som man väljer:

 • Att centralapparat, larmsändare och strömförsörjning placeras dolt inom larmövervakat område utan fördröjd inpassering. Avsikten med detta är att försvåra för obehöriga att upptäcka utrustningen.
 • Att larmsystemet har en separat manöverpanel. Manövrering kan ske med fjärrkontroll eller genom låset på entrédörren.
 • Att detektorer placeras inomhus där det finns stora värden eller där tjuven måste passera.
 • Att anläggningen planeras på sådant sätt att delar av den kan vara i funktion även när man själv är hemma.
 • Att anläggningen planeras på sådant sätt att husdjur kan röra sig fritt även när larmet är inkopplat.
 • Att anläggningen har minst en akustisk siren, gärna placerad utomhus. Sirenen får inte finnas i eller i direkt anslutning till centralenheten.
 • Att batteribackup finns för minst 12 timmar.
 • Att larmuppringning finns till certifierad larmcentral alternativt till minst två privata abonnenter.
 • Att tydlig skyltning finns och vem som kan tillkallas vid larm.
 • Att grannarna informeras.
 • Att ett anläggarintyg utfärdas. Intygets uppgift är att ge till exempel försäkringsbolaget information om anläggningen och dess omfattning.

Det finns flera sätt att förebygga inbrott i sitt hem. Inledningsvis ska du se över ditt mekaniska skydd. Investera i godkända dörrar och lås. Montera gärna dörrförstärkningstillbehör på din dörr. De förstärker dörrarna vid låset. För att förhindra att utåtgående dörrar lyfts av från gångjärnen bör bakkantsäkring monteras. Se även till att karmen är rätt monterad, annars kan dörren vara lätt att bryta upp. Jan-Peter Alm på SSF menar att de lås man har ska vara ”hemmabekväma- och bortasäkra”. Med hemmabekväm menas att dörren kan låsas eller öppnas inifrån med hjälp ett vred eller motsvarande, utan hjälp av en nyckel. Bortasäker låsning innebär att låsning och upplåsning utifrån måste ske med nyckel. Ett säkert lås i ytterdörren ska dessutom ha hakreglar som kopplar samman dörren med dörrkarmen. Det gör det i praktiken omöjligt att bryta isär dörr och karm. Glöm heller inte bort att se över källar- och vindsdörrar!

Ska du resa bort kan du tala om för grannarna att du åker bort, be dem titta till ditt hus och eventuellt ta in post och skotta. Ett enkelt sätt att få huset att se bebott ut är dessutom att be grannarna parkera på din garageuppfart eller att hänga ut lite tvätt. Tänk dig in i tjuvens ögon, hur ser han om någon är hemma eller inte? Använd din fantasi och spela absolut inte in något meddelande på telefonsvararen som talar om att du är bortrest.