Rusta dig för strömavbrott

Efter stormen.

Efter stormen. Foto: Svensk Energi

Stormen Gorm drog just in och gjorde många hushåll strömlösa. Här går vi igenom olika sätt att skaffa egen ström.

Många svenska hushåll är dåligt rustade för strömavbrott, konstaterade Energimyndigheten i en undersökning som genomfördes i fjol. Drygt hälften av hushållen uppgav att de inte alls hade gjort några förberedelser för att kunna hantera ett längre elavbrott.

Sedan stormarna Gudrun och Per har de långa elavbrotten generellt minskat. Elnätsföretagen har gjort omfattande investeringar i näten, vilket påskyndats av skärpta lagar kring strömavbrott och avbrottsersättning. Ändå inträffar det årligen störningar i samband med stormar, åskväder och översvämningar. Särskilt extrema var åren 2011 och 2013 då över 70 000 svenska elabonnenter var strömlösa i mer än ett dygn.

– Under vintertid kan ett långvarigt strömavbrott få allvarliga konsekvenser om du inte är förberedd, särskilt om du bor i ett äldre hus som inte är så välisolerat, konstaterar Tony Abaji.

Hur fungerar ditt hus?

Förutsättningarna i huset är, förutom väderleken, en viktig faktor när strömförsörjningen slås ut. Utgångsläget för att klara ett strömavbrott är mest gynnsamt om huset har ett välisolerat klimatskal och är byggt med material som klarar att lagra värme under längre tid. Samtidigt är det viktigt att hålla koll på ventilationssystemet då risken är stor att mycket värme snabbt försvinner, i synnerhet om ventilationen styrs av självcirkulation.

– Det blir lättare att göra förebyggande åtgärder om du känner till hur ditt hus fungerar. Tänk i första hand igenom vilka behov ditt hushåll har och anpassa beredskapsåtgärderna utifrån dessa.

Värme i huset

När det gäller husets uppvärmning kan du aldrig förlita dig på att det ordinarie värmesystemet fungerar vid ett elavbrott. Alla system, även bränslebaserade, rymmer elektriska komponenter för att driva cirkulationspumpar och fläktar.

- Därför är det alltid bra att ha tillgång till en alternativ värmekälla som inte är beroende av el. Du kan också undersöka möjligheten att installera någon typ av nödströmsutrustning som kan driva en cirkulationspump eller annan viktig apparatur i huset.

Eldrivna värmesystem (direktverkande/vattenburen el och värmepumpar) är funktionellt mer sårbara än bränsledrivna värmeanläggningar. För att driva ett elbaserat värmesystem vid elavbrott krävs i regel ett reservelverk med tillräckligt hög kapacitet.

Bränsleeldade system (ved/pellets/olja/fjärrvärme) kräver också el för att matningar och pumpar ska fungera. Skillnaden mot renodlade elvärmesystem är att behovet av elektrisk effekt är betydligt mindre. I många fall kan därför elbehovet täckas med en batteridriven nödströmsutrustning, alternativt ett mindre reservelverk.

Spritkök

Ett spritkök kommer väl till pass.

Överlevnadskit vid strömavbrott

Till att börja med kan man införskaffa ett kit med nödvändiga hjälpmedel och se till att utrustningen lätt finns tillhands när strömavbrottet inträffar:

  • Filtar
  • Ficklampor
  • Spritkök
  • Batteriradio

Sörj för egen el

Nästa steg är att bedöma vad som behöver driftsättas och vilka hjälpmedel som är lämpliga att använda när den ordinarie elförsörjningen är borta.

Reservelverk

Ett reservelverk. Foto: Oskar Lürén

– I vissa fall kan det vara värt att investera i ett reservelverk, till exempel om du är väldigt beroende av elförsörjning och bor på en plats där risken för strömavbrott är stor. Du bör dock tänka på att kvaliteten varierar mycket mellan olika typer av reservelverk och att du i princip ”får det du betalar för”. Ta hjälp av en erfaren försäljare så att du köper ett reservelverk som är gjort för det du ska använda det till.

Tesla powerwall

Tesla Powerwall.
Batterilagring kan fungera som ett komplement eller rentav som ersättning för ett reservelverk. Tekniken är på stark frammarsch och batterierna blir mer slimmade och rymmer högre kapacitet. Mest omtalat just nu är Teslas litiumjonbatteri Powerwall, som ska lanseras nästa år. Batteripaketet laddas med solel och kan dimensioneras för att klara effektbehovet i ett normalstort hus från några timmar upp till ett dygn.

– Batteritekniken är fortfarande relativt dyr och kräver elteknisk kompetens för att hantera. Men på sikt kommer det nog, i kombination med solcellspaneler, bli ett viktigt komplement till den ordinarie elförsörjningen i många hus, säger Tony Abaji.

Exempel på hjälpmedel vid strömavbrott

Strömavbrotts-kit
Filtar, stearinljus, ficklampa, solcellsdrivna lampor/laddare, extra batterier, radio (batteridriven), sprit- eller gasolkök, ev. gasolkamin, konserver och torr mat, vattenkärl, sovsäck, första hjälpen-kit.
Tänk på att följa nyhetsmeddelanden i radion och samarbeta gärna med dina grannar.

Nödströmsutrustning
12 V batteri + omformare

Nödströmsutrustningen består i regel av en omvandlare (inverter) som omvandlar ett vanligt blybatteris 12 volt likspänning till 230 volt växelspänning och som i begränsad omfattning kan ersätta elnätet vid elavbrott. Utrustningen kan till exempel kan driva en cirkulationspump, vattenpump, kyl och frys.
Enklast är att köpa ett färdigt nödströmspaket, där det brukar ingå omformare, tillslagsautomatik och automatisk batteriladdare. Själva batteriet brukar man köpa separat.
Prisnivå: Omvandlare: 2 000-3 000 kr. Nödströmspaket:4000-8 000 kr, beroende på effektbehov.
Tänk på! Alla eventuella ändringar i fasta elinstallationer måste utföras av behörig elektriker. För att få en uppfattning om vilken effekt din nödströmsutrustning behöver producera, måste du räkna ihop vilken märkeffekt varje komponent har som ska elförsörjas. Det är bra att dimensionera utrustningen utifrån en något högre sammanlagd effekt, då komponenternas strömförbrukning ökar vid uppstart. 

UPS (Uninterupted Power Supply).
UPS består av ett med inbyggt batteri som kopplas mellan eluttaget och de apparater man vill säkra om strömmen går. I vanliga fall används UPS för att skydda datorer och servrar, men det går även att ansluta till annan apparatur. Batteriet säljs i datorbutiker, från 1500 kr och uppåt.
Tänk på! De billigaste UPS:erna har låg kapacitet och är inte lämpliga för att skydda apparatur med hög effekt.

Solcellspaneler

Med solceller producerar du egen el att använda vid strömavbrottet. 

Solcellssystem
Solcellspaneler, i kombination med fritidsbatterier, ger möjlighet att lagra el för strömförsörjning. Detta system används vanligtvis i fritidshus som inte är anslutna till elnätet, men kan även fungera som en effektreserv i ett nätanslutet hus där elförsörjningen är instabil.
Prisnivå: Ett litet solcellspaket kring 150-200 watt, inklusive laddningsregulator, batteri och en växelriktare kostar omkring 10 000 kr.
Tänk på! Under vintertid brukar elproduktionen med solcellspaneler vara tämligen låg, vilket gör att systemet inte är så pålitligt om det sker strömavbrott under denna tid.

Reservelverk
Ett reservelverk består i princip av en förbränningsmotor och en generator. Motorn i de mindre reservelverken är ofta en bensinmotor, liknande den som sitter på en gräsklippare. Generatorn producerar 230 volts växelspänning, precis som husets ordinarie elnät. Det finns även större, 400 volts reservelverk som kan kopplas till en traktor eller som drivs av en egen, kraftfull motor. De större reservelverken ger tillräckligt hög effekt för att driva rena elvärmesystem. Ett mindre reservelverk, som kan säkerställa funktionen hos några nyckelkomponenter i värmesystemet.
Prisnivå: Mindre elverk med en effekt på 1000-3000 watt kostar omkring 3500-6000 kr. Det finns även företag som erbjuder uthyrning av elverk. Sök på ”Hyra elverk”.
Tänk på! Kontrollera ljudnivån på aggregatet, samt bränsleåtgång och drifttid. Reservelverk ska alltid ha förberedda inkopplingspunkter, antingen genom en inkopplingshandske i husets elsystem eller genom att elberoende utrustning kopplas in med stickpropp.

Läs mer

Reservelverk vid el- och värmeavbrott
Test av reservelverk och generella köpråd

Allmän information om strömavbrott

Värme i villan vid el- och värmeavbrott
Jämförelse av hur olika hus kyls ut vid strömavbrott
Avbrottsersättning vid elavbrott