Energi

Maxa resultatet från din överskottsel

Sammanställningen finns på Johan Lindahls Twitter.

Sammanställningen finns på Johan Lindahls Twitter.

Det är stora skillnader i ersättningarna från elbolagen när husägare säljer sin överskottsel.

En sammanställning gjord av Johan Lindahl, svensk representant i IEA-PVPS, internationella Energimyndighetens solcellsprogram, visar att det är stor bredd i vad husägare kan få betalt för den överskottsel de producerar via sina solceller. Elbolagen erbjuder allt mellan 25-200 öre per kilowattimme. Dock ligger de flesta omkring Nord Pools spotpris.

Den stora skillnaden mot förra året är just det att allt fler sänkt sina erbjudanden till Nord Pools spotpris - vilket enligt Johan Lindahl är väntat.

- Det var väntat och är helt rimligt, eftersom det är spotpriset som är marknadspriset på el. Några elbolag ligger kvar lite högre, och det gör man nog för att man ser det som ett sätt att profilera sig och knyta till sig fler kunder, säger Johan Lindahl till Nyteknik.se.

Sammanställningen är ännu inte publicerad, utan ska ingå i en rapport. Men du hittar tabellen på Johan Lindahls Twitter.