Teknik

Kända robotgräsklippare måste sluta säljas

Julas Meec-klippare har fått försäljningsförbud.

Julas Meec-klippare har fått försäljningsförbud. Elsäkerhetsverket

Elsäkerhetsverket har fått flera rapporter om störningar från robotgräsklippare och utför nu testet som visar att konsumenterna haft rätt.

Julas robotgräsklippare kan störa ut andra robotgräsklippare - och annan utrustning - som befinner sig i närheten av där den jobbar, och har därför belagts med försäljningsförbud av Elsäkerhetsverket. Modellen det gäller är en Meec 721-296, och försäljningsförbudet innebär att företaget måste sluta sälja produkten annars väntar vite.

- Detta rör sig om försäljningsförbud och påverkar inte de redan sålda robotgräsklippare som finns ute, det vill säga importör eller tillverkare ska kort och gott sluta sälja produkterna. När det gäller störningar och den lagstiftning vi har så kommer tyvärr aldrig återtag från konsument med i beslutsgraden. Vad gäller konsumentens rätt när det gäller dessa så kan alltid konsumenten hänvisa till produktsäkerhetslagen. Konsumentverket har mer information om detta, säger Elsäkerhetsverkets inspektör Martin Gustafsson som är den som är ansvarig för testet.

Störningarna från robotgräsklipparen låg som mest 38,6 decibel över gränsvärdet.

Problem bland flera klippare
Elsäkerhetsverket är mitt uppe i att testa robotgräsklippare eftersom de fått in uppgifter från konsumenter som upplevt störningar. Hittills har även Worx Landroid WG790E fått försäljningsförbud - som bland annat säljs av Ica. Även denna robotgräsklipparen har uppmätta störningar över gränsvärdet, dock inte lika kraftiga som Julas modell. Som mest hade den störningar som låg 19 decibel över gränsen.

Även Worx Landroid har fått försäljningsförbud

Worx Landroid har också belagts med försäljningsförbud.

Ytterligare två robotgräsklippare testas just nu.

- Störningsbilden är oroande, därav gör vi dessa tester. Vi har fått rapporter om störningar sedan tidigare och vi har även gjort egna fältmätningar. Det är just nu fyra ärenden som rör robotgräsklippare. Två av dessa pågår alltså fortfarande men beslut kommer inom kort, säger Martin Gustafsson och fortsätter:

- Vi kommer eventuellt att ta in andra robotgräsklippare framöver, oklart vilka modeller än. Vi har fått en del anmälningar via vår hemsida.

Vi har försökt nå Jula för en kommentar, men utan framgång.