Teknik

Farlig el i var femte hem

Antalet elrelaterade bränder ökar och kunskapen om reglerna för elinstallationer är låg bland hushållen.

Elektriska Installatörsorganisationens årliga elsäkerhetsbarometer visar att det finns farliga elinstallationer i var femte hushåll. Samtidigt kan de se en ökning när det kommer till elrelaterade bränder. Elrelaterade bostadsbränder har exempelvis ökat med nästan 25 procent under det senaste decenniet.

- Som besiktningsman och brandutredare ser jag tydligt att de elrelaterade bränderna ökar. Jag har också flera fall där försäkringsbolagen gjort kraftiga nedsättningar av ersättningen för brandskadan på grund av att det funnits brister i den elektriska installationen, säger Michael Steen, brandutredare på Attention TC.

Rapporten visar även att varannan husägare inte vet om vilka elarbeten de får utföra själva och vilka som kräver fackman. 

- Årets Elsäkerhetsbarometer visar hur elsäkert – eller osäkert – Sverige är. Vi har tyvärr en bit kvar innan alla kan känna sig trygga i att elen är rätt installerad så väl hos sig själv som hos grannen, säger Joakim Grafström, specialist på elsäkerhet, Elektriska Installatörsorganisationen EIO.

Följande tre punkter tas upp som huvudorsaker till den bristande elsäkerheten:

  • Många elinstallationer är så gamla och slitna att de utgör en säkerhetsrisk.
  • Många privatpersoner är inte medvetna om skicket på elinstallationerna i sitt hem.
  • Det är för svårt för en privatperson att agera elsäkert i sin vardag.

- Våra medlemmar ser många galna elinstallationer. Många är utförda av hemmafixare som inte vet vad de håller på med, säger Joakim Grafström.