Köpa & sälja hus, El, Checklista

Checklista för el vid husköpet

Checklista för el vid husköpet

Det är många som glömmer att kontrollera husets elsystem när de köper nytt hus. Det är varken bra ur säkerhets- eller ekonomisk synpunkt. Har du otur kan hela elanläggningen behöva bytas ut och då kan det bli riktigt dyrt. Kanske hade du kunnat få ett avdrag på köpeskillingen om du hade vetat?

Ta hjälp av den här checklistan när du kontrollerar elsystemet, så att du inte missar något. Känner du att du själv är okvalificerad att göra den här genomsynen av elsystemet, anlita en behörig elektriker för att besiktiga husets elsystem. Att köpa ett par timmar av en elektriker är inga pengar i sammanhanget.

Vid centralen

* Kontrollera om elcentralen har någon form av gruppförteckning. En gruppförteckning förklarar vad varje säkring är till för och hur du hittar felet om det går en propp.

* En riktig bonus är om det finns ett ringschema, vilket det ofta fanns förr. Med ett ringschema är det lättare att lokalisera var ett fel sitter, vid vilken grupp en propp har löst ut.

* Finns jordfelsbrytare? Det kan vara bra att installera en sådan om det inte finns.

* Är hela anläggningen jordad? Om inte, är det bra om anläggningen jordas.

* Kontrollera att huvudsäkringarnas botten har korrekt färg, dvs att de är anpassade för rätt säkring.

* Kontrollera att övriga säkringars botten och säkringar stämmer med det som står i gruppförteckning.

* En central med porslinssäkringar är inget fel, de fungerar utmärkt och går att komplettera med jordfelsbrytare.

Runt om i huset

* I samma rum får inte jordade och ojordade eluttag blandas, även om belysning kan vara ojordad i äldre hus. Observera att rumsbegreppet i öppna planlösningar kan variera lite. Vid tveksamhet konsultera en behörig elektriker.

* Titta hur kablar ser ut. Finns det felaktiga kablar typ lampsladdar som går in i dosor så var beredd på att det kan behöva bytas direkt.

* Kontrollera att alla kablar sitter fast, dvs sådana kablar som ingår i den fasta installationen. Lampsladdar får egentligen inte klamras och skall som sagts ovan inte anslutas fast i t ex dosor.

* Kontrollera att alla brytare fungerar och styr avsedda uttag.

* Om delar av anläggningen ser ut att vara utbytt, nyinstallerad eller ändrad, be gärna att få se fakturorna från elfirman.

* Om du har kunskap så lyft på några doslock och kolla hur det ser ut i dosorna. Är kablarna torra och håller på att ramla sönder är det läge att byta.

 

I badrum

* I badrum ska det finnas jordfelsbrytare om man har installerat ett 230V uttag. För rakuttag på 110V behövs inte jordfelsbrytare.

* Inga uttag får sitta så de riskerar att få vatten på sig. Föreskrifterna för var uttag ska sitt finns hos Elsäkerhetsverket.

* Om det finns elburen golvvärme SKALL det finnas jordfelsbrytare, antingen på hela centralen eller på badrummet för sig.

* Be att få se papper på installationen av golvvärmen. Det är ett krav att den ska installeras av behörig elektriker.

* Är badrummet utrustat med bubbelpool eller liknande så kolla att den är inkopplad av elfirma, dvs begär att få se faktura.

 

Utomhus

* Jordfelsbrytare är ett krav för uttag utomhus vid nybyggnad. Under resans gång har reglerna varierat kraftigt. På ett gammalt hus kan uttag som inte är skyddade av jordfelsbrytare sitta 1700 mm över mark eller vara försedda med lock och lås.

* Uttag som är skyddade av jordfelsbrytare får sitta på lägre höjd, dock på säker höjd från marknivå med hänsyn till snö etc.

* Gamla platta trefasuttag i metall bör bytas ut med hänsyn till olycksrisken, även om de får användas tills de är uttjänta.

 


Kent Ekberg är författare till checklistan och den är granskad av Niklas Ekström (expert på Byggahus.se) och Elsäkerhetsverket.

Läs mer