Värme, Energi

Bullerplank med solfångare

Lerum kommun väljer nu att, efter bidrag från EU, Trafikverket och SP Statens tekniska forskningsinstitut, bygga ett 400 meter långt bullerplank av solfångare.

Nu är det bestämt att Lerum kommun ska bygga ett 400 meter långt och 2,5 meter högt bullerplank av solfångare för att ta vara på energin från solen samtidigt som de dämpar ljudet från trafiken. Totalt kommer det att kosta 14 miljoner kronor men kommunen betalar bara hälften, 5 miljoner kronor bidrar EU med och de andra 2 miljonerna kommer från SP Sveriges tekniska forskningsinstitut och Trafikverket.

Huruvida projektet kommer att gå plus minus noll i slutändan vet de inte. Projektledare Henrik Bengtsson säger till P4 Göteborg att förhoppningen är sådan men att de inte kan veta det ännu. Totalt beräknas det 400 meter långa planket kunna värma upp 100 hus.