Ekonomi

Kringkostnaderna när du bygger hus

Inte bara huset och hantverkarna som kostar.

Inte bara huset och hantverkarna som kostar. Foto: Medlemmen PAF

Det är inte bara byggmaterial och hantverkare som kostar pengar när du bygger nytt hus. Du måste betala för en hel del byråkrati, tillstånd och anslutningar också. Här listar vi prisuppskattningar för dessa kringkostnader som följer med ett husbygge.

Det är lätt att tro att själva materialet och uppförandet av huset är de stora kostnaderna vid ett husbygge. Det tillkommer dock en hel del kringkostnader som det är viktigt att ta hänsyn till för att få en så bra ekonomisk överblick som möjligt.

Därför undersökte vi vilka kringkostnader som kan tillkomma vid ett husbygge och presenterar här verkliga prisexempel ihop med varje kostnadspost. Kostnaden varierar mellan olika kommuner och företag. Dessa siffror ger dock en bra fingervisning om vad genomsnittskostnaden ligger på och gör det enklare för dig när du ska jämföra offerter i de fall där du kan välja leverantör.

Kostnadsposterna utgör genomsnittspriserna på ett flertal inhämtade prisuppgifter både från storstäder och mindre orter. Vid stort prisspann anges det lägsta och högsta priset inom parentes.

Vi har, där det krävts, utgått från en tomt på 1 300 kvadratmeter inköpt för 1 miljoner kronor med ett 150 kvadratmeter stort hus som ska byggas, samt ett bolån på totalt 3 miljoner kronor.

Produktionskostnadskalkyl inkl moms, exkl material och byggnadsarbeten:

Bygglov inkl planavgift: 54 103 kr
Avstyckning exkl servitut mm: 28 000 kr - Fast pris om det är möjligt att bestämma tidsåtgången. Annars debiteras du vanligen per timme. Beredande lantmätare 850 kr/h, beslutande lantmätare 1 300 kr/h
Utstakning: 7 358 kr
Lägeskontroll: 3 295 kr
Geoteknisk markundersökning: 5 000 kr
Lagfart: 15 825 kr - kostnad bygger på 1,5 % av köpeskillingen för tomten + 825 kr i avgift.
Pantbrev: 45 375 - kostnad bygger på 2 % av beloppet + 375 kr per utfärdat pantbrev.
Husförsäkring: 500 kr/månad
Kontrollansvarig: 15 000 kr (10 000-25 000 kr)
Slut- och delbesiktningar: 10 000 kr (5 000-15 000 kr)
Anläggningsavgift VA, 3 ledningar: 132 138 kr (72 213-214 053 kr)
Ansluta el: 27 625 kr för 0-200 meter. Vid 200-600 meter: 236,25 kr per meter ovanpå grundpriset.
Ansluta fjärrvärme: 43 083 kr (0-60 000 kr)
Ev gatubyggnadskostnad: 45 000 kr (30-400 000 kr)
Totalt: ca 430 000 kr

Reflektion gällande prisvariationerna

Vi kan konstatera att priserna varierar stort beroende på var i landet du bor. Men det finns också andra faktorer som påverkar vad du får betala för kringkostnaderna. Anläggningsavgiften för VA kan exempelvis kosta allt från 100 000 kronor upp till 250 000 kronor, beroende på ort, antal servisledningar och storlek på tomt.

Även fjärrvärmeanslutningen är en kostnadspost som kan bli dyrare än beräknat. Som du ser i kalkylen är prisspannet stort. Du kan hos vissa företag till exempel slippa anslutningsavgiften mot att du betalar en fast månadskostnad på ett par hundralappar samt att du betalar ett något högre rörligt energipris. Men även själva anslutningsavgiften utan månadsavgift varierar. Hos de 6 företag vi talade med fick vi fram ett prisspann på 20 000-60 000 kronor.

Det som påverkar kostnaden uppges till stor del bero på själva fjärrvärmenätets förutsättningar och dess produktionsanläggning. Det kan även tillkomma kostnader om du inte har en anslutningspunkt precis invid tomten.

Priset på bygglovet styrs dels av hur stort hus du bygger, dels av en planavgift - förutsatt att du bygger inom detaljplanerat område. Oftast är avgiften utifrån husstorlek densamma för hus mellan cirka 100-200 kvadratmeter. Bygger du mindre än 100 kvadratmeter blir den således lägre, och bygger du större än 200 kvadratmeter blir den ett par tusenlappar högre.

Bygger du utanför detaljplanerat område slipper du planavgiften. I vissa kommuner måste du dock betala en liten avgift just för att du bygger utanför detaljplanerat, medan du i andra kommuner slipper extra avgift helt. Sistnämnda kan då mer än halvera kostnaden för bygglovet då planavgiften ofta är ett par tusen kronor högre än kostnaden per kvadratmeter.

Prisexempel Ekerö: 21 600 kr + planavgift om 35 600 kr. Totalt 57 200 kr.
Prisexempel Ängelholm: 23 415 kr + planavgift 33 300 kr. Totalt 56 715 kr.

Tala med kommunen för att se vilka kostnader som gäller just din tomt. Ligger den exempelvis inom detaljplanerat område? Krävs det nybyggnadskarta? När det kommer till majoriteten av de övriga kostnadsposterna bör du vara noggrann med att ta in flera offerter och jämföra företagen sinsemellan i varje kostnadspost. Tag även referenser och glöm inte upprätta ett skriftligt avtal med företaget du sedan väljer.