Teknik, El

Ännu en robotgräsklippare får försäljningsförbud

Testet pågår.

Testet pågår. Foto: Elsäkerhetsverket

Gardena R50Li klarar inte kraven på elektromagnetisk kompatibilitet.

Elsäkerhetsverket är mitt uppe i ett test av robotgräsklippare, detta efter att de fått in rapporter från konsumenter som upplevt att deras klippare störs ut av grannarnas. Fram tills idag hade två av fyra robotgräsklippare belagts med försäljningsförbud och idag avslutades testet på den tredje som även den misslyckas med att uppnå kravbilden.

- Mätningar visar att robotgräsklipparen inte klarar kraven på elektromagnetisk kompatibilitet vilket kan skapa störningar. Störningarna kan påverka funktionen hos annan utrustning som är i närheten där gräsklipparen används. Uppmätta störningar ligger på 20,9 dB över gränsen för störningar som mest. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud. Elsäkerhetsverket har krävt att Husqvarna Aktiebolag ska sluta sälja dessa produkter, skriver myndigheten.

Robotgräsklipparen det gäller är en Gardena R50Li. 

Läs mer

Kända robotgräsklippare måste sluta säljas