Juridik

50% av led-lamporna får försäljningsförbud

50% av led-lamporna får försäljningsförbud

Endast en av fem led-lampor klarar Elsäkerhetsverkets undersökning utan anmärkningar.

En stor undersökning av led-lampor har lett till att hälften av lamporna fått försäljningsförbud. Det är Elsäkerhetsverket som under 2011 såg över utbudet och upptäckte att 50 procent av lamporna inte uppfyller kraven vad gäller elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) och att endast 1 av 5 klarade testet utan anmärkningar.

Att de inte uppfyller EMC-kraven innebär att de inte kan samexistera med annan elektronisk utrustning i hemmet utan att orsaka störningar.

Samtidigt har EU genomfört en liknande undersökning och funnit liknande brister, men även att lampor med led-teknik sällan följer gällande direktiv. Därför ska reglerna göras tydligare, och på så sätt blir det enklare för tillverkarna att bli bättre.

För att komma underfund med problemet här i Sverige tänker Elsäkerhetsverket följa upp undersökningen med en kampanj i år, samt genomföra en ny undersökning för att se hur led-lamporna står sig 2012.