Luftrenare med ozon klarar sällan kraven

Elsäkerhetsverkets nya undersökning avslöjar att endast 2 av 16 luftrenare med ozon uppfyller kraven.

Det råder motstridiga uppfattningar om luftrenare med ozon, och en ny undersökning från Elsäkerhetsverket visar att av 16 testade produkter så klarar bara 2 kraven. Exempelvis har ozongeneratorn Cecotec stoppats för försäljning.

Luftrenare med ozon fungerar så att de släpper ut ozon i rummet, och skapar oxidation vilket i sin tur leder till att bakterier och ämnen som sprider dålig lukt bryts ned. Men det finns också en baksida hos vissa av produkterna.

- Vi har sett tendenser till att ozonet kan orsaka att rostfritt stål rostar och koppar ärgar, endast efter ett par timmars användning. Det skiljer sig också stort hur mycket ozon som släpps ut, gränsvärdet idag för den här produkten ligger på 50 mikrogram per kubikmeter luft, säger Martin Gustafsson, inspektör vid Elsäkerhetsverket.

Myndigheten avser testa fler luftrenare framöver och för även en dialog med de tillverkare som fått dåliga testresultat.