Villaägarna kritiska till förslag om gatuavgifter

Villaägarnas riksförbund är kritiska till den statliga utredning som överlämnas idag där det föreslås att kommuner enklare ska kunna ta ut gatukostnader från husägare.

Villaägarnas Riksförbund menar att den statliga utredning som senare idag ska överlämnas till regeringen, innebär ett totalstopp för medborgarinflytandet och medför stora risker för att enskilda husägare ska hamna i ekonomisk knipa. Utredningen föreslår att det ska bli enklare för kommuner att ta ut gatukostnader från husägare. Tanken är att gatukostnadsavgiften ska luta sig mot en kommunal taxa.

- Med det här förslaget blir det mycket lättare för landets kommuner att skicka räkningar för gatukostnader på hundratusentals kronor till enskilda småhusägare. Man får räkna med att alla kommuner kommer att tillämpa reglerna i framtiden, inte bara de knappt 40 kommuner som gör det idag, säger Lena Södersten som är förbundsjurist hos Villaägarnas Riksförbund.

Förslaget från Villaägarnas är istället att gator och allmänna platser ska finaniseras via skattsedeln.