Juridik

Vellinge slutar kräva gratis mark av tomtägare

Ola Freij, ordförande i byggnadsnämnden.

Ola Freij, ordförande i byggnadsnämnden.

Rutinerna där minst ett 30-tal tomtägare tvingats ge bort mark för godkänt bygglov ska ändras.

Vellinge kommun har beslutat sig för att ändra sina rutiner. Under många år har byggnadsnämnden krävt av nyblivna tomtägare att de ska överlåta en del av sin mark till kommunen och dessutom stå för lantmäterikostnaderna, annars godkänns inte tomtägarnas bygglovsansökan. Lantmäteriet har påpekat att de saknar lagstöd för den här handlingen, men det är först nu som rutinerna ändras.

Kommunen vägrar dock säga att de tidigare rutinerna varit felaktiga. De påstår också att husägarna ifråga har fått kompensation för sin mark, men det är inget som någon av dem känns vid.

De nya rutinerna innebär fortfarande att tomtägarna kan tvingas betala lantmäterikostnader på 15 000-30 000 kronor, men kommunen säger att de inte ska tvinga av dem mark.

– Ta en tomt på 1 000 kvadratmeter med en byggrätt 20 procent, det vill säga 200 kvadratmeter. När bygglov söks kollar kommunen mot detaljplanen. Om fastighetens gränser inte stämmer med planen kräver vi att lantmäteriet gör en bestämning av gränserna. Om en remsa på 100 kvadratmeter då utgör vägmark innebär det att tomtmarken i praktiken är 900 kvadratmeter och byggrätten istället blir 180 kvm, säger Ola Freij, ordförande i miljö- och byggnadsnämnden, till Sydsvenskan.